Poziv za uplatu predujma za pokrivanje troškova stečajnog postupka nad društvom DEMPROM d.o.o. Kakanj

Datum objave: 15.02.2021. 08:39 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021


Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Dedić Miralem, u stečajnom postupku nad društvom "DEMPROM" d.o.o. Kakanj, Karaulsko polje broj 50, Kakanj, koje zastupa direktor Demir Amra, odlučujući po prijedlogu stečajnog dužnika kao predlagača, za provođenje stečajnog postupka, dana 27.01.2021. godine donio je
sljedeće


RJEŠENJE


Pozivaju se zainteresovana lica da predujme novčani iznos od 3.000,00 KM, za pokrivanje troškova stečajnog postupka, na depozitni račun ovog suda broj 134-010- 0000044837 otvoren kod ASABanke d. d. Sarajevo, u roku od 15 (petnaest) dana, te da po izvršenoj uplati predujma sudu dos tave uplatnicu, kao dokaz daje uplata izvršena. Ako zainteresovano lice ne predujmi iznos naveden u stavu jedan ovog rješenja, u roku određenom ovim rješenjem, sud smatrati da nije zainteresovan za vođenje stečajnog postupka nad društvom "DEMPROM" d.o.o. Kakanj, Karaulsko polje broj 50, Kakanj, i odbiti prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom, zbog nepostojanja stečajne mase, te naložiti brisanje ovog društva iz sudskog registra.

 

Broj 43 0 St 191228 20 St
27. januara 2021. godine
Zenica
(03-3-353/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: