(pregovarački postupak) Izvođenje dodatnih radova na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do 12+075,00 km

Datum objave: 19.03.2021. 12:01 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2021.

Javno preduzeće

"Putevi Republike Srpske"

 

Broj: 02-01-JH-275/21

Banja Luka,18.02.2021,godine

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA

 

Predmet ugovora:

"Dodatni radovi na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do 12+075,00 km, referenca 004/21.

 

Dodatne informaiije

JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka namjerava sklopiti ugovor za "Dodatni radovi na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do 12+075,00 km, referenca 004/21, sa dobavljačem "Niskogradnja " d.o.o. Laktaši sa kojim je sklopljen osnovni ugovor.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova se pokreće na osnovu člana 24.stav 1/gačka a.) Zakona o javnim nabavkama (" Službeni glasnik BiH", broj 39/14, odnosno za naknadne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekta tj. u prvobitno zaključeni ugovor na izgradnji galerije na dionici regionalnog puta R477, dionica Podgradci Mrakovica, od stacionaže 11+820,00 km do 12+075,00 km, a koji su usljed nepedviđenih okolnosti neophodni za završetak radova i ne mogu se tehnički odvojiti od osnovnog ugovora.

U skladu sa članom Zb.stav (4) Zakona o javnim nabavkama, JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci koji namjerava provesti.

Poziv za učešće će se dostaviti dobavljaču s kojim je zaključen osnovni ugovor.

 

v.d. Direktor

Davor Kostrešević, dipl.inž.građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: