(pregovarački postupak) Nabavka dodatnih usluga stručno tehničkog nadzora na rehabilitaciji magistralnog puta M17, Modriča-Šešlije-Doboj

Datum objave: 08.04.2021. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 05.04.2021.

Broj: 02-01-JH-1714/21 Banja Luka,05.04.2021.godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA

 

Predmet ugovora:

"Dodatne usluge stručno tehničkog nadzora na rehabilitaciji magistralnog puta M17, Modriča-Šešlije-Doboj", referenca 013/21

 

Dodatne informacije

 

JP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka namjerava sklopiti ugovor za "Dodatne usluge stručno tehničkog nadzora na rehabilitaciji magistralnog puta M17, Modriča-Šešlije-Doboj", referenca 013/21, sa dobavljačem "Institut za građevinarstvo "IG " d.o.o. Banja Luka sa kojim je sklopljen osnovni ugovor.

 

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga pokreće se na osnovu člana 23.stav 1.tačka b.) Zakona o javnim nabavkama (" Službeni glasnik BiH", broj 39/14, odnosno iz razloga koji su nastali u toku realizacije ugovora za pružanje usluga nadzora, usljed dodatnih usluga koje nisu bile uključene u prvobitno zaključeni ugovor, te usljed nepredviđenih okolnosti postale neophodne za izvršenje opisanih usluga. Stoga se i pružanje dodatnih usluga nadzora dodatno ugovara, te preduzeće "Institut za građevinarstvo IG " d.o.o, Banja Luka prema procentu dodatnih usluga u Planu javnih nabavki pod brojem 4.2 (konsultantske usluge) u 2021.godini, koji iznosi 19,50 % odnosno u visini od 19.500,00 KM bez PDV-a, provodi navedenu javnu nabavku.

U skladu sa članom Zb.stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ZP "Putevi RS" d.o.o. Banja Luka objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci koji namjerava provesti.

 

Poziv za učešće će se dostaviti dobavljaču s kojim je zaključen osnovni ugovor.

 

v.d. Direktor Davor Kostrešević dipl.inž.građ.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: