(pregovarački postupak) Nabavka usluga hitne sanacije puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom oštećenih uslijed vremenskih nepogoda

Datum objave: 17.08.2016. 12:59 / Izvor: Akta.ba, 16.08.2016.

Broj: 02-404-142/16

Datum: 12.08.2016.

 

Predmet: Obavještenje

 

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14) i obavezom objavljivanja informacije o postupku javne nabavke koji namjerava da sprovodi, ovim putem u ime ugovornog organa Grada Prijedor, obavještavamo Vas, da ugovorni organ pristupa provođenju postupka javne nabavke radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, koji za predmet ima izbor najpovoljnije ponude i dodjelu ugovora za usluge hitne sanacije puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom oštećenih uslijed vremenskih nepogoda, sa kandidatom „Vučković Export - Import" d.o.o. Banja Luka.

Procedura javne nabavke obaviće se u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d), a sve prema članu 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14) i podzakonskim aktima koji su donešeni u skladu sa Zakonom i ovim zahtjevom za ponudu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: