(pregovarački postupak) Nabavka usluga servisa, kalibracije, preventivnog pregleda i popravke uređaja Dynatest Model 8000 FWD Test System, kao i prateće opreme uređaja Dynatest Model 8000 FWD Test System

Datum objave: 07.09.2020. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 04.09.2020.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske'

 

Broj: 02-01-JH-4209/20 Banja Luka 04.09.2020. godine

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA

 

Predmet ugovora

"Usluge servisa, kalibracije, preventivnog pregleda i popravke uređaja ,,Dynatest Model 8000 FWD Test System" (S/N: 8002-272), kao i prateće opreme uređaja ,,Dynatest Model 8000 FWD Test System" (S/N: 8002-272)", Referenca 137/20

 

Dodatne informacije

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka (u daljem tekstu: JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka) namjerava sklopiti ugovor o nabavci "Usluga servisa, kalibracije, preventivnog pregleda i popravke uređaja ,,Dynatest Model 8000 FWD Test System" (S/N: 8002-272), kao i prateće opreme uređaja ,,Dynatest Model 8000 FWD Test System" (S/N: 8002-272)", ca dobavljačem Dynatest A/S, Ballerup, Danska, koji je proizvođač navedenog uređaja. Kako u Bosni i Hercegovini ne postoji ovlašteni serviser koji bi mogao da izvrši usluge servisiranja i popravke uređaja "Dynatest Model 8000 FWD Test System" i prateće opreme, JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka je donijelo odluku da se provede postupak javne nabavke - pregovarački postupak bez objave obavještenja - ca proizvođačem uređaja "Dynatest A/S" Ballerup, Danska.

 

Pregovarački postupak se pokreće na osnovu člana 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim o nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/2014), odnosno "kada se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču".

 

U skladu ca članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka objavljuje Informaciju o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci koji namjerava provesti.

Poziv za učešće se dostavlja navedenom dobavljaču u skladu ca članom 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, jer su ispunjeni uslovi za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja ca jednim dobavljačem.

 

v.d. Direktor

Nenad Nešić, dipl.,pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: