(Prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda) Sazivanje VII redovne Skupštinu društva

Izvor: Oslobođenje, 28.05.2014.

DD ,,DC Gradačac" Gradačac 76250

ul. Sarajevska bb

 

NADZORNOM ODBORU

 

PREDMET: Prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda VII skupštine društva zakazane za 20. 6. 2014. godine

Nadzorni odbor DD "DC Gradačac" je za 20. 6. 2014. godine zakazao VII skupštinu društva ko­ja se treba održati u 15 sati u ulici Sarajevska bb, Gradačac.

Dioničar koji ima više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, prije svega, predlaže NO da otkaže zakazanu sjednicu s obzirom na to daje sadašnji NO nezakonito imenovan i daje u to­ku sudski postupak za utvrđivanje ništavosti odluke Skupštine društva o razrješenju dotadašnjeg i imenovanju sadašnjeg NO.

Ukoliko NO ne prihvati ovaj prijedlog za otkazivanje Skupštine, dioničar Šimić Tomo, koji ima više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, na temelju odredbi člana 243. Zakona o pri­vrednim društvima, predlaže da se obavještenje o sazivanju uredi u smislu mjesta održavanja Skupštine, što znači da se izjasnite o činjenici mjesta održavanja Skupštine. Da li se ista održava u Graps d.o.o. ili u prostorijama DC "Gradačac".

Za predsjedavajućeg Skupštine predlažem Šimić Tomu Za ovjerivača zapisnika Vrhovac Sinišu Za Odbor za reviziju predlažem Vrhovac Sinišu

Predlažem da se za dnevni red uvrste sljedeće izmjene dnevnog reda:

1. za tačku 1. dnevnog reda - Izbor radnih tijela vrši se glasanjem na glasačkim listićima. Glasanje za predsjedavajućeg i ovjerivače zapisnika vrši se tako da se glasa za sve predlo­žene kandidate najednom listiću tako da se glasovi dioničara dijele srazmjerno zaokruže­nim kandidatima

2. za tačku 3. dnevnog reda - odgoditi donošenje odluke o usaglašavanju Statuta društva dok se ne isprave pravopisne greške i dok se ne uskladi Statut sa većinskim dioničarem i dioničarem sa značajnim učešćem u kapitalu

3. za tačku 5. dnevnog reda - glasanje se vrši najednom glasačkom listiću tako da se glaso­vi dioničara dijele srazmjerno zaokruženim kandidatima

 

Tražim da Nadzorni odbor postupi po odredbama člana 243. stav 2. Zakona o privrednim društvi­ma i da o mojim prijedlozima objavi obavještenje na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

 

Gradačac, 23. 5. 2014.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: