Prodaja apartmana u Neumu

Datum objave: 19.09.2016. 09:22 / Izvor: Dnevni Avaz, 19.09.2016.

BOR banka Sarajevo

 

OGLAS

za prikupljanje ponuda za kupovinu nekretnine - apartman u Neumu, na atraktivnoj lokaciji-plaža, površine 53 m2 u viđenom stanju koji je u vlasništvu banke.

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom "NE OTVARATI - PONUDA po oglasu za prodaju nekretnine" ,putem pošte ili direktno u Banku.

Rok podnošenja ponuda je 23.09.2016. godine.

Adresa za dostavu ponuda je:

BOR banka dd Sarajevo, Obala Kulinabana 18, za Komisiju

Otvaranje ponuda nije javno. Isto će izvršiti Komisija imenovana od strane Uprave, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude o tome obavjestiti sve ponuđače.

Banka ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, odustati od prodaje bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost."

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: