Prodaja autodijelova

Datum objave: 29.08.2016. 09:39 / Izvor: Oslobođenje, 29.08.2016.

"GUMACOMERC" d.o.o. Sarajevo u stečaju

Ul. Plandište bb Ilidža, Ilidža

 

Broj: 65 OSt 461626 14 St

Sarajevo, 26.8.2016. godine

 

Na osnovu čl. 101, 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH", br. 29/03 i 32/04, 42/06) i odluke Odbora povjerilaca od 15. 8. 2016. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

JAVNO NADMETANJE

za prodaju imovine "GUMACOMERC" d.o.o. Sarajevo, u stečaju, u prostorijama stečajnog

dužnika u ulici Plandište bb, Ilidža, za 19. 9. 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 15 sati

 

Predmet prodaje su autodijelovi.

 

Navedena imovina (zalihe autodijelova) stečajnog dužnika su evidentirana u odgovarajućim poslovnim knjigama i prava stečajnog dužnika nad tom imovinom prodaju se u viđenom stanju.

 

Početna cijena za prodaju zaliha autodijelova stečajnog dužnika koja je predmet prodaje ne može se prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti koja iznosi 24.852,75 KM.

 

Početne ponude na iznos manji od 1/2 procijenjene vrijednosti neće biti razmatrane.

 

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem.

 

Uz prethodnu najavu na tel. 061/131-563 zainteresovani mogu izvršiti i fizički pregled imovine nad kojom stečajni dužnik ima prava vlasništva.

 

Učesnici na javnom nadmetanju koji su fizička lica su obavezni na dan održavanja javnog nadmetanja da stečajnom upravniku u prostorijama stečajnog dužnika dostave:

- kopiju lične karte ovjerene od nadležnog organa, odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu;

- punomoć i kopiju lične karte obje ovjerene kod notara, odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu ako se kupovina vrši preko punomoćnika;

 

Učesnici na javnom nadmetanju koji su pravna lica su obavezni na dan održavanja javnog nadmetanja da stečajnom upravniku dostave:

- originalni izvod iz sudskog registra privrednih društava, iz kojeg se jasno vidi ko zastupa privredno društvo;

- kopiju lične karte zastupnika privrednog društva ovjerenu od nadležnog organa, odnosno za strance od relevantnog organa u inostranstvu;

Ni jedan od gore navedenih originalnih dokumenata ili kopija ovjerenih kod nadležnih organa ne može biti stariji od tri mjeseca.

 

Javno nadmetanje za prodaju predmeta prodaje vodi stečajni upravnik objavljivanjem cijene i pozivom ponuđačima da daju ponude za kupovinu predmeta prodaje po objavljenoj cijeni.

 

Najpovoljniji ponuđač će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Ugovori o prodaji zaključuju se sa najpovoljnijim ponuđačima 5 dana nakon uplate cjelokupne cijene.

 

Ugovornu cijenu kupac je dužan uplatiti na račun "GUMA COMERC", u stečaju, u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja na transakcijski račun brojl401011120024404 otvoren kod SBERBANK Sarajevo. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom mu roku, predmet prodaje će biti ponuđen slijedećem od najpovoljnijih ponuđača na javnom nadmetanju. Ukoliko ni drugi niti treći najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u roku od 5 dana od poziva da to učini, prodaja će se oglasiti nevažećom.

 

Sve poreze (PDV) snosi kupac.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: