Prodaja ili iznajmljivanje dijela bivše tvornice Bebi-triko u Kulen Vakufu

Izvor: eKapija.ba, 16.04.2014.

Atlantis venture capital and products Kulen Vakuf d.o.o.

Ali Ef. Kadića Br.9

77206 Kulen Vakuf, BiH

Tel.: 00387-61-767 175

Tel.: 00387-63-799 104

www. atlantis-kulenvakuf.com

88000 MOSTAR, BiH

 

 

Ponuda

 

Poduzeće Atlantis vcap d.o.o. je u toku decembra 2013 godine kupilo objekat bivše tvornice „Bebi-triko" u Kulen Vakufu, ukupne površine od oko 11.000 m2. Firma Atlantis vcap d.o.o. planira iskorištenje dijela tvornice za potrebe vlastite djelatnosti a ostatak (veći dio nekretnine) da ponudi zainteresovanim partnerima za mogući najam ili prodaju po izuzetno konkurentnoj cijeni.

 

Nekretnine su upisane u Pl.br. 162/03 K.O. Kulen Vakuf i označene kao:

k.č.br. 5/52 zv. „Bebi Triko" fabrika pov. 1354 m2,

- k.č.br. 5/53 zv. „Bebi Triko" dvorište pov. 2303 m2,

- k.č.br. 5/156-1 zv. „Brijeg" fabrički krug pov. 4722 m2,

k.č.br. 5/156-2 zv. „Zgrada br. 1" fabrika pov. 3009 m2,

- k.č.br. 5/156-3 zv. „Portirnica" kuća i zgrada pov. 19 m2,

- k.č.br. 5/156-4 zv. „Rezervoar" kuća i zgrada pov. 11 m2.

 

Fabrika posjeduje svoju trafostanicu, kanalizaciju, vodovodni priključak, telefon, parking, smještena je uz cestu, objekti su izgrađeni od armiranog betona.

Kulen Vakuf je ugodno naselje u sklopu grada Bihaća, stanovništvo se nakon rata bavi pretežno poljoprivredom i turizmom ali je prisutan i veliki broj nezaposlenih.

Sa aspekta poslovanja cijena radne snage je izuzetno povoljna, troškovi poslovanja niski, niska stopa poreza na dobit a za izvoznike postoji mogućnost nulte stope poreza na dobit.

 

Situacija terena (slika 1) 

 

 

Osnova prizemlja (slika 2) 

 

Slike fabrike 

 

 

 

Kontakt

Mr. Edvin Kaloper, Director of Atlantis vcap d.o.o. Kulen Vakuf

Mobile: 00387-61-767 175, email: edvin_kaloper@yahoo.com, Skype: edvin.kaloper

http://atlantis-kulenvakuf.com/index.php

 

 

Lokacija

http://nationalpark-una.ba/bs/mapaKV.php

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: