Prodaja kuće koja se nalazi u Kostajnici u ulici Petra Pecije broj 36

Datum objave: 02.04.2021. 09:17 / Izvor: EuroBlic, 02.04.2021.

Na osnovu člana 39. i 43. Statuta „Sberbank" a.d. Banja Luka, člana 2. stav 1. Poslovnika o radu Uprave „Sberbank" a.d. Banja Luka i Odluke Uprave Banke broj 1000-8440/21 od 31.03.2021. godine, Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu „Sberbank" a.d. Banja Luka

 

Predmet prodaje je stambeni objekat-kuća koja se nalazi u Kostajnici u ulici Petra Pecije broj 36. Lokacirana je u široj zoni grada (IV gradska zona) u čijem okruženju su izgrađeni stambeni objekti za individualno stanovanje. Kuća je izgrađena oko 1980. godine, spratnosti P+l i korisne površine 185 m2. U prizemlju su smješteni pomoćni prostori: garaža, kotlovnica, stambeni prostor-garsonjera i drvarnica a na spratu četverosobni stan. Objekat je opremljen neophodnom vanjskom infrastrukturom.

Nekretnine se prodaju kao cjelina po principu „viđeno-kupljeno" bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Početna prodajna cijena iznosi 52.000,00 KM.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi putem pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti uz naznaku „Ne otvaraj-oglas za prodaju nekretnina" na adresu: „Sberbank" a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, Banja Luka ili na protokol Banke na istoj adresi u roku od 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu. Ponuda obavezno mora sadržavati:

•Osnovne podatke:

-za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefon i kopiju lične karte;

-za pravna lica: naziv i sjedište, kontakt-telefon i kopiju rješenja za registraciju i JIB; i

•Iznos cijene koja se nudi.

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima ili stignu nakon isteka roka iz ovoga oglasa neće se razmatrati i smatraće se nevažećim.

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena. U slučaju istih ponuđenih cijena svi ponuđači sa identičnim ponudama biće pozvani da dostave dopunjenu ponudu.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor. Sve troškove u vezi sa prenosom vlasništva nekretnina snosiće kupac.

Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08h do 16h putem telefona broj: 051/242-205 ili e-maila: prodaja.imovineiasherhankhl.ba a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenim licima Banke.

Banka zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati bilo koju ponudu bez posebnog obrazloženja. O rezultatima oglasa ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte. Oglas o prodaji biće objavljen i na internet stranici Banke.

 

SBERBANK a.d. Banja Luka

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: