Prodaja motornih vozila: Ford Mondeo, Golf Karavan, Ford Fiesta, Škoda Fabia

Datum objave: 06.09.2016. 11:49 / Izvor: Oslobođenje, 06.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti

Služba za poslove sa strancima

 

Broj: 18.7.3-50-/16

Datum: 5.9.2016. godine

 

Na osnovu Odluke o odobravanju prodaje službenih motomih vozila broj: 18.1-50-4248-1/16, Služba zaposlove sa strancima raspisuje

 

SAŽETAK JAVNOG POZIVA

za prodaju vozila postupkom licitacije sistemom zatvorenih ponuda

I Podaci o vozilima:

LOT-1. FORD MONDEO: vrsta vozila: putničko; broj sjedišta/broj vrata: 5/4, turbo diesel, snaga/radna zapremina: 85 KW/1.998 ccm, godina proizvodnje: 2007., pređeno kilometara: 102.804, početna vrijednost: 4.036,07 KM;

LOT-2. GOLF KARAVAN: vrsta vozila: putničko; broj sjedišta/broj vrata: 5/5, turbo diesel, snaga/radna zapremina: 74 KW/1896 ccm, godina proizvodnje: 2002., pređeno kilometara: 126.951, početna vrijednost: 4.232,28 KM;

LOT-3. FORD FIESTA: vrsta vozila: putničko; broj sjedišta/broj vrata: 5/4, turbo diesel, snaga/radna zapremina: 50 KW/1399 ccm, godina proizvodnje: 2007., pređeno kilometara: 105.240, početna vrijednost: 5.299,87 KM;

LOT-4. FORD FIESTA: vrsta vozila: putničko; broj sjedišta/broj vrata: 5/4, turbo diesel, snaga/radna zapremina: 50 KW/1399 ccm, godina proizvodnje: 2007., pređeno kilometara: 106.151, početna vrijednost: 4.977,48 KM;

LOT-5. FORD FIESTA: vrsta vozila: putničko; broj sjedišta/broj vrata: 5/4, turbo diesel, snaga/radna zapremina: 50 KW/1399 ccm, godina proizvodnje: 2007., pređeno kilometara: 102.858, početna vrijednost: 5.423,40 KM;

LOT-6. FORD MONDEO: vrsta vozila: putničko; broj sjedišta/broj vrata: 5/4; diesel; snaga/radna zapremina: 85 KW/1998 ccm; pređeno kilometara: 148.320; početna vrijednost: 3.747,23 KM;

LOT-7. FORD MONDEO: vrsta vozila: putničko; broj sjedišta/broj vrata: 5/4; diesel; snaga/radna zapremina: 85 KW/1998 ccm; pređeno kilometara: 109.964; početna vrijednost: 4.251,48 KM;

LOT-8. ŠKODA FABIA: vrsta vozila: putničko; broj sjedišta/broj vrata: 5/5, diesel, snaga/radna zapremina: 59 KW/1322 ccm, godina proizvodnje: 2009., pređeno kilometara: 168.043 početna vrijednost: 3.636,22 KM;

LOT-9. GOLF KARAVAN: vrsta vozila: pumičko; broj sjedišta/broj vrata: 5/5, diesel, snaga/radna zapremina: 74 KW/1896 ccm, godina proizvodnje: 2002., pređeno kilometara: 118.878, početna vrijednost: 4.232,28 KM.

 

II Obaveze potencijalnih ponuđača

Potencijalni ponuđač može cjelokupni javni poziv preuzeti na protokolu Službe za poslove sa strancima, Ul. braće Mulića br. 38, 71165 Sarajevo, svaki radni dan u terminu od 10 do 14 sati i obavezni su postupiti u skladu sa istim. Javno otvaranje ponuda održat će se 15.9.2016. godine u 14.30 sati uprostorijama Službe za poslove sa strancima, Ul. braće Mulićabr. 38, Sarajevo.

Ponuđači koji su učestvovali na prethodnim licitacijama i dali najpovoljniju ponudu pa nakon toga odustali od kupovine, ne mogu učestvovati u ponovnoj licitaciji za isto vozilo.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 5 (pet) dana od dana licitacije, a u narednih 6 (šest) dana od dana potpisivanja ugovora kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos i preuzeti vozilo, u suprotnčm smatrat će se da je odustao od kupovine.

Kontakt-osobe za uvidu vozila i sve detaljne informacije su: Kovinčić Mladen 065/911-403 ili Danijela Iveljić 033/779-905.

 

D I R E KT O R

Slobodan Ujić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: