Prodaja motornih vozila, paletara, računara i računarske opreme, kancelarijskog namještaja, ljepila, maziva za drvo...

Izvor: Oslobođenje, 02.05.2014.

PICHLER CHEMIE d.o.o. Sarajevo u STEČAJU

Ulica Hrasničku cesta broj 53, Ilidža Sarajevo

JOB: 4201761130005 

 

Broj: SU - 24/2014.godine

Datum: 30.4.2014. godine          

                                                                                             

Na osnovu čl. 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br. 29/03 i 32/04), Odluke Odbora povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 19.5.2014. godine i Odlike Odbora povjerilaca od 28.4.2014. godine, stečajni upravitelj 

 

OGLAŠAVA 

II PRODAJUJAVNIM NADMETANJEM

POKRETNE IMOVINE I ZALIHA ROBE U VLASNIŠTVU STEČAJNOG DUŽNIKA

„PICHLER CHEMIE„ d.o.o. Sarajevo u STEČAJU

                                                                                             

I - POPIS PREDMETA PRODAJE 

 

A - TRANSPORTNA SREDSTVA                  

REDNI BROJ

NAZIV

JEDINICA MJERE

KOLIČINA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KM

IZNOS DEPOZITA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

PUTNIČKO MOTORNO VOZILO MARKE „FORD" TIP WA 6 MODEL S-MAX, REGL OZN.E32-A-959, GOD. PROIZ. 2007, DIZEL, EURO 4, SM 96 KW, RZ 1997 ccm PREDJ. KILOM 229.500 km BROJ SJED. 7 BOJA SIVA

KOMAD

1

15.176,00

1.517,00

2.

PUTNIČKO MOTORNO VOZILO MARKE „FORD" TIP WA 6 MODEL S-MAX, REG. OZN. F.32-957, GOD. PROIZ. 2007. DIZEL, EURO 4.SM 96 KW. RZ 1997 ccm PREDJ. KILOM 255.900 km BROJ SJEDIŠTA 7 BOJA SIVA

KOMAD

1

13.451,00

1.345,00

3.

RUČNI HIDRAULIČNI PALETAR ID BROJ 02204, DATUM NABAV KE

23.7.2012. GODINE

KOMAD

1

411,00

41,00

 

SVEGA TRANSPORTNA SREDSTVA

KOMAD

 

29.038,00

2.903,00

 

B - RAČUNARSKA OPREMA

1.

RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA SA SOFTVERSKIM PROGRAMOM AB PLUSV 5.8 ID BROJ 014001, DATUM NABAVKE 30.8.2012. GODINE

KOMPLET

1

651,00

65,00

2.

RACUNARI I RAČUNARSKA OPREMA PROIZVOĐAČ DELL SERVER DELL NOTEBOOK I.ATITUDE D-LINKS DNS ID BROJ 0201001,02221002, 02221003 i"02221004 DATUM NABAVKE 18.6.2012. GODINE

KOMPLET

1

3.470,00

347,00

3.

RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA FISKALNA KASA TRI^G PARTNER ID BROJ 02221004, DATUM NABAVKE 18.6.2012. GODINE

KOMPLET

1

584,00

58,00

4.

RACUNAR I RAČUNARSKA OPREMA AT ROUTER 415 S ID BROJ 02221005 DATUM NABAVKE 18.6.2012.

KOMPLET

1

353.00

35.00

5.

LAPTOP ACER ASPIRE 5755/13 ID BROJ 0221001 DATUM NABAVKE 6.8.2012. GODINE

KOMAD

1

837,00

84.00

 

SVEGA RAČUNARSKA OPREMA

 

 

5.895,00

589,00

 

C - KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

1.

KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ ID BROJ 02217001 DATUM NABAVKE 29.10.2012. GODINE

KOMPLET

1

1.426,00

143,00

2.

KANCELARIJSKA OPREMA RADNI PULT PROIZVOĐAČ HUMMER DATUM NABAVKE 29.10.2012. GODINE

KOMPLET

1

1.720,00

172,00

 

SVEGA KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

KOMPLET

 

3.146,00

315,00

 

 

SVEGA( A + B + C)

 

 

 38.079,00

 3.808.00

 

D - ZALIHA TRGOVAČKE ROBE

2.

RAZNA TRGOVAČKA ROBA (sanitarni silikonu neutralni silikoni, strukturalni silikoni, akril, ljepilo, masa za zaptivanje, cuotact pu ljepilo, sekundarno ljepilo, pufenol d3 ljepilo, mazivo za drvo, pirhler montažna pjena, pichk-r ptšloljska pjena, ptcfcler ptšloljska nuli pjena, sofi ctljdu pjeaa... cink spnej. ata sprej i silikonski vprrj... i

 

2.RAZNI pištolji za pur pjenu i pištolji

KOMPLET

KOMPLET

 

6.673,00

1.370.00

667.00 137.00

 

SVEGA TRGOVAČKE ROBE

KOMPLET

 

8.043,00

804.00

 

UKUPN (A + B+C + D)

KOMPLET

 

46.122.00

4.612.00

 

II- NAČIN, CIJENE I TERMIN PRODAJE 

■ Prodaja navedene imovine će se obaviti pojedinačno ili kao cjelina kako je navedeno u oglasu po rednim brojevima u fizičkom stanju na dan prodaje;              

■ Cijena ponuđena će biti početna cijena nadmetanja, ista je utvrđena Odlukom odbora povjerilaca na osnovu PROCJENE VRIJEDNOSTI od strane stalnog sudskog vještaka - procjenitelja; 

■ Termin prodaje imovine javnim nadmetanjem se određuje za 25.5.2014. (subota) sa početkom u 11 stati na adresi KOLDVORSKA broj 12 Novo Sarajevo;  

                                                                                             

III - USLOVI PRODAJE 

■usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava Zakonom propisane uslove; 

• pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati novčanih sredstava firmi PICHLER CHEMIE d.o.o. Sarajevo u STEČAJU na TRN: 1990490058763617 SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo u iznosu od 10% od vrijednosti predmeta prodaje na ime depozita za učešće na javnom nadmetanju; 

• prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se predaje neposredno prije održavanja prodaje imovine javnim nadmetanjem određenog ovim oglasom; 

• uplatnicu sa oznakom rednog broja imovine za koju kupnju učestvuje, ponuđač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja; 

• u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmet prodaje ponuđena cijena u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene u oglasu a najveća ponuđena cijena u zatvorenoj koverti predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje;  " prodaje se vrši po načelu „videno-kupljeno" bez naknadnih reklamacija vezanih za predmet prodaje; 

• kupcu će uplaćeni depozit (osiguranje) biti uračunat ucijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćenaće se vratiti najkasnije u roku od pet (5) dana od zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu; 

• sve poreze i ostale troškove oko preuzimanja i prijenosa vlasništva snosi kupac; 

• u cijenu nije obračunat PDV od 17%;  " najpovoljniji ponuđač je dužan da sklopi kupoprodajni ugovor i uplati cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 15 dana počev od dana prodaje; 

• ako najpovoljniji ponuđač u navedenom roku ne uplati ukupan iznos iz licitirane imovine smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat depozita (osiguranja) a kupcem se proglašava slijedeći najbolji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi ne po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava sljedeći - treći najpovoljniji ponuđač; 

• kupac može preuzeti robu - imovinu tek nakon uplate cjelokupnog iznosa po kupoprodajnom ugovoru; 

• sve informacije i obavještenja u vezi kupovine i pregleda imovine iz ovog oglasa mogu se dobiti od STEČAJNOG LTKAVTTELJA na GSM 061/147-385.                                                                                                                                                                                     

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: