Prodaja motornih vozila: VW Passat i Opel Insignia

Datum objave: 24.01.2022. 09:05 / Izvor: Akta.ba, 24.01.2022.

 

 

Na temelju odluke Uprave društva UD-3-2-18/22 od 20.1.2022. godine JP HT d.d. Mostar raspisuje javni poziv zainteresiranim kupcima za sudjelovanjem u prodaji motornih vozila putem javne licitacije :

 

1. Podaci o vozilima :

R.br Marka vozila Registarska oznak godina motor Početna cijena KM sa PDV
1. VW Passat All Track 4MOTION DSG A38-E-072 2016 dizel 39.000,00
2. Opel Insingia 2.0 CDTI Edition M64-J-178 2012 dizel 9.999,00

 

2. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za dostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 40% od početne vrijednosti za pojedino vozilo za koji predaju ponudu , na žiro račun Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - broj: 3381002202007207 kod UniCredit bank d.d. Mostar sa naznakom „ Licitacija za motorna vozila – ponuda za vozilo ________________ , registarske oznake __________„

 

Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom u zatvorenoj koverti .

Napomena:

Ponude se dostavljaju posebno za svako vozilo . Ponuda se mora dostaviti na obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio ovog teksta javne licitacije .

Obrazac za cijenu ponude se može preuzeti na web stranici www.hteronet.ba

 

3. Pregled vozila , rok za prijavu sudjelovanja u licitaciji

Vozila se mogu pogledati u krugu Auto garaže JP HT d.d. Mostar koje je locirano u južnoj industrijskoj zoni grada Mostara na adresi Bišće polje b.b. , u periodu od 24.1.2022. do 31.1.2022. godine u vremenskom periodu od 12.00-14.00 sati uz obvezno pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i prethodnu najavu kontakt osobi JP HT d.d. Mostar ( kontakt osoba za obilazak i pregled vozila Ivo Grbešić , 063/796-367 )

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za ___________________ - NE OTVARATI“ sa dokazom o izvršenoj uplati depozita 40 % od početne vrijednosti vozila, primaju se svaki radni dan na protokolu HT Mostar , od dana objavljivanja oglasa o licitaciji , a zaključno do 1.2.2022. do 12 sati.

Na zatvorenoj koverti treba obavezno naznačiti :ime i prezime ponuđača ili naziv firme ako ponudu predaje pravna osoba , adresa , telefon kontakt , puni naziv vozila sa registarskom oznakom i redni broj iz tablice .

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje .

Zbog epidemioloških mjera neće se održati javno otvaranje ponuda !

Ponude će otvoriti povjerenstvo dana 1.2.2022. u 12.30 h, a zapisnik sa otvaranja ponuda biti će  objavljen na web stranici : www.hteronet.ba

 

4. Obveze najboljeg Ponuditelja

Najbolji Ponuditelj je dužan za kupljena vozila uplatiti puni iznos u korist HT d.d. Mostar, na račun broj: 3381002202007207 kod UniCredit bank d.d. Mostar

Troškove poreza i prijenosa kao i ostale troškove snosi Ponuditelj.

Vozila se preuzimaju 2 ( dva ) dana nakon uplate uz dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati.

Vozilo se preuzima u viđenom stanju , ne može se naknadno reklamirati.

Ako najbolji ponuditelj odustane od kupnje, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit od 40% se neće vratiti.

 

5. Izbor najpovoljnije ponude

Odabir najpovoljnije ponude obavlja Povjerenstvo otvaranjem pristiglih ponuda . Jedini kriterij je ponuđena cijena i ugovor se sklapa sa onim ponuđačem čija je ponuđena cijena najviša u odnosu na početnu cijenu !

U slučaju iste ponuđene cijene prednost ima ponuditelj koji je prije dostavio ponudu na protokol . Sve troškove prijenosa vlasništva nad vozilom , kao i ostale propisane zakonske troškove registracije vozila , snosi kupac

 

6. Dodatne informacije

Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen na žiro račun ponuditelja u roku od 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: