Prodaja motornih vozila: VW Polo, VW Transporter, VW Golf, Peugeot, Fiat Ducato, Fiat Panda, Ford Focus, Nissan Patrol, Isuzu Royal

Datum objave: 29.11.2021. 07:52 / Izvor: Akta.ba, 24.11.2021.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

Broj: S/M-404-1517/20

Datum: 24.11.2021. godine


U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2844/21 od 23.09.2021. godine, Odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova o provođenju postupka prodaje vozila putem licitacije broj S/M-404-1517/20 od 16.11.2021. godine i Pravilnikom o postupku prodaje motornih vozila i drugih stalnih sredstava putem javnog nadmetanja - licitacijom, broj 08/3-020-138/18 od 06.09,2018. godine, izmjenama i dopuni Pravlnika od 20.08.2019. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske objavljuje


OGLAS

o prodaji vozila putem licitacije


Javno otvaranje ponuda za oglašena vozila održaće se u Banjaluci, zgrada Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na adresi Bulevar Desanke Maksimović broj 4, dana 02.12.2021. godine sa početkom u 10,00 časova. Sva vozila koja se ne prodaju u prvom krugu licitacije, biće predmet prodaje u drugom krugu, dana 06.12.2021. godine, trećem krugu licitacije, dana 09.12.2021. godine, i prodaje direktnom pogodbom dana 14.12.2019. godine. U svakom od krugova, postupak licitacije počinje u 10,00 časova.

Predmet prodaje su sljedeća motorna vozila, vlasništvo MUP-a Republike Srpske:
 

Rb

Tip vozila

Registarski broj i broj šasije

Početna cijena u KM

Godina proizvodnje

1

VW POLO 1.9 SDI

T84-E-075 WVWZZZ9NZ4D052559

2.300,00

2003

2

VW POLO 1.9 SDI

E09-T-639 WVWZZZ9NZ4D052478

2.500,00

2003

3

VW POLO 1.6 SDI

K65-0-826 WVWZZZ6RZEY128305

2.800,00

2013

4

VW POLO 1.9 SDI

T10-M-210 WV WZZZ9NZ4D052508

2.100,00           

2003

 

5

VW TRANSPORTER Т5 1.9 TDI

031-A-025 WV2ZZZ7HZ4X025966

3.500,00

2003

6

VW GOLF 4 1.9 SDI

T84-E-077 WV WZZZ1 JZ 1W293455

1.900,00

2000

7

VW GOLF 5 1.9 TDI

T84-E-040 WVWZZZ1KZ69000325

4.000,00

2005

8

VW GOLF 5 1.9 TDI

A45-M-929 WVWZZZ1KZ69000320

3.700.00

2005

9

VW GOLF 7 1.6 TDI

T24-M-767 WVWZZZAUZEW194720

6.300,00

2013

10

PEUGEOT 301 1.6 HDI

M69-T-176 VF3DD9HP0EJ627747

2.700,00

2014

11

PEUGEOT 301 1.6 HDI

A26-M-938 VF3DD9HPOEJ618400

1.900,00

2014

12

PEUGEOT 301 1.6 HDI

A26-M-948 VF3DD9HP0EJ629241

1.900,00

2014

13

PEUGEOT 301 1.6 HDI

M01-J-137 VF3DD9HP0EJ6O3348

2.500,00

2014

14

PEUGEOT 301 1.6 HDI

M69-T-175 VF3DD9HP0EJ627749

1.500.00

2014

15

FIAT DUCATO 1.9

048-A-272 ZFA23000005966961

1.000.00

2000

16

FIAT PANDA 900 YOUNG

T84-E-052 ZFA141A0001753715

800,00

2000

17

FORD FOCUS 1.8TDCI

422-A-076 WF05XXGCD57S80888

2.200,00

2007

18

FORD FOCUS 1.8TDCI

422-A-063 WF05XXGCD57S80616

2.500,00

2007

19

NISSAN PATROL 2.8 TDI WAGON

T46-0-334 JN1TDS Y61U0317445

5.500,00

1999

20

ISUZU ROYAL

E20-K-161 NNAMDA1LL02010477

8.400,00

2005

 


Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva fizička i pravna lica, koja prije licitacije (najkasnije do 09,30 časova), a na ime licitacije, uplate kauciju u iznosu od 10% od početne cijene vozila za koje dostavljaju ponudu, na blagajni prodajnog mjesta. Učesnicima licitacije, čije ponude ne budu prvorangirane, uplaćena kaucija biće vraćena.

Kupac je obavezan za kupljeno vozilo uplatiti ponuđenu cijenu na račun posebnih namjena broj 562-099-0001157510 kod NLB Razvojne banke, filijala Banja Luka, svrha doznake: MUP prodaja vozila - 0712, i preuzeti vozilo u roku od 3 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora ili prijema računa. U suprotnom smatra se da je ponuđač odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat kaucije.

Troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Vozila se kupuju u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju, što isključuje mogućnost ulaganja prigovora no bilo kom osnovu. Vozila se mogu pregledati na lokaciji kompleksa Centra za obuku u Zalužanima (kapija broj 6), svakog radnog dana, od 10 do 14,00 časova, od dana objavljivanja ovog oglasa, do dana licitacije.

Ponude se dostavljaju na uredno popunjenom, ovjerenom (pravno lice) i potpisanom obrascu za cijenu ponude (u prilogu oglasa), uz dostavu dokaza o izvršenoj uplati kaucije, upakovano i zatvoreno u adresirane koverte koje se predaju na protokol Ministarstva unutrašnjih poslova do 09,30 časova na dan otvaranja ponuda (prvi krug 02.12.2021.). Ha koverti je potrebno napisati ime i prezime (naziv) ponuđača, sa

naznakom „Ponuda za licitaciju vozila - vozilo broj         - NE OTVARATI".

Ponude zaprimljene na protokol Ministarstva, nakon 09,30 časova smatraće se neblagovremenim i biće vraćene neotvorene.

Kupac vozila postaje pravno ili fizičko lice koje ponudi najvišu cijenu, U slučaju da kupac odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćena kaucija mu se neće vratiti. U slučaju da je dostavljeno više ponuda za isto vozilo sa istom najvišom ponuđenom cijenom, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

Vozila koja su predmet licitacije su oslobođena od plaćanja PDV-a.

KOMISIJA ZA LICITACIJU

PRILOG BR.1,

(ime i prezime fizičkog lica/naziv pravnog lica)

(adresa)

(br. telefona)

(JMBG za fizičko lice)

JIB (za pravno lice)

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: PONUDA

Dostavljamo sljedeću ponudu za javnu licitaciju motornog vozila, na oglasu
broj S/M- 404-1517/20 od 24.12.2021. godine, objavljenom na sajtu Ministarstva - http.7/www.mup.vladars.net. dana 24.12.2021. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
odluka.pdf
PODIJELI: