Prodaja motornog vozila Audi A6

Datum objave: 15.08.2016. 14:21 / Izvor: Akta.ba, 15.08.2016.

Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje"

Matično preduzeće a. d. Trebinje

ZAVISNO PREDUZEĆE"ELEKTRO-HERCEGOVINA "a. d. TREBINjEBroj: 02-0112-1534-01/16

Datum: 15.08.2016.Na osnovu Odluke Nadzornog odbora MH MP ERS a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje broj: 01-N0-0112-1269/16 od 07.07.2016. godine, Uprava preduzeća objavljuje:
 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju osnovnog sredstva putem javnog nadmetanja-prvi put1.PREDMET PRODAJE

MH MP ERS a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje putem javnog nadmetanja prodaje motorno vozilo sledećih karakteristika:

Marka i model: „AUDI" A6
Boja: crna
Broj šasije: WAUZZZ4F779135611
Snaga/zapremina motora 171 xW (233KS),2.967 cm2
Godina proizvodnje: 2007
Stanje: ispravno
Oblik karoserije: limuzina
Broj vrata: četiri (4)
Pređena kilometraža: 602.439 km
Registarska oznaka: 059-T-888
Registrovan do: 15.05.2017. godine
Početna cijena: 10.497,25 KM (konvertibilnih maraka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka uplate kauciju/depozit u iznosu od 10% od početne prodajne cijene vozila, odnosno 1.049,73 KM. Uplata će se vršiti na blagajni preduzeća, Trg Jovana Raškovića broj 6, u periodu od 23.08.2016. godine do 05.09.2016. godine u vremenu od 12.00 do 14.00 sati.

Pravo učešća u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u MH MP ERS a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, kao ni članovi njihove uže porodice.3. PREGLED VOZILA I DOSTAVLjANjE PONUDA

Sva zainteresovana lica mogu razgledati predmet licitacije poslije objavljenog oglasa do dana licitacije svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 14.00 sati i na dan licitacije u vremenu od 08.00 do 10.00 sati u prostoru garaža MH MP ERS a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Trg Jovana Raškovića broj 6, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi,

Kontakt osoba je Marko Lugonja, telefon 059/279-878.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Ponuda se dostavlja na Obrascu za cijenu ponude (nalazi se u prilogu), u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda Za javnu licitaciju motornog vozila AUDI A6-NE OTVARAJ", sa dokazom o izvršenoj uplati kotizacije/depozita 10% od početne prodajne cijene vozila, na Protokol MH MP ERS a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Trg Jovana Raškovića broj 6 najkasnije do 06.09.2016. godine, do 12.00 sati. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzimati u razmatranje, bez obzira kada su poslate.

Javno otvaranja ponuda će sprovesti Komisija za provođenje licitacije u Sali za sastanke preduzeća dana 06.09.2016.godine u 13.00 časova. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje. Kriterijum za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda imaju indentične cijene, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.
 

4.OBAVEZE KUPCA

Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od pet (5) dana od dana potpisivanja ugovora. Troškove prenosa vlasništva, transporta kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

Vozilo se preuzima u viđenom stanju po uplati ugovorene cijene. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 10% mu se neće vraćati, a MH MP ERS a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sledećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.


5. DODATNE INFORMACIJE

Učesnicima u Javnoj licitaciji čije ponude ne budu prvorangirane, uplaćena kaucija/depozit od 10% će se vratiti odmah nakon otvaranja ponuda.

Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna ponuda.

Dodatne informacije se mogu dobiti od kontakt osobe. Tekst ove licitacije će biti objavljen u dnevnim novimana „Glas Srpske", na oglasnoj tabli i internet stranici MH MP ERS a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Prilog.pdf
PODIJELI: