Prodaja nekretnina (KO SP Poljavnice i Novi Grad)

Datum objave: 28.09.2016. 10:28 / Izvor: Glas Srpske, 28.09.2016.

"GRAĐEVINAR" AD - U STEČAJU

NOVI GRAD, Sanska bb

 

Na osnovu člana 105,106,107. i 108. Zakona o stečajnom postupku - prečišćeni tekst ("Sl. glasnik RS" broj 26/10) i člana 82, 89, 130. i 131. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS" broj 59/83, 85/03 i 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca od 6.12.2011. godine, stečajni upravnik donosi

 

ZAKLjUČAK

OBJAVLjUJE SE DVANAESTO JAVNO NADMETANjE (LICITACIJA)

ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

 

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika, koju čine:

1. Nekretnine označene kao k.č. 551/2A površine 400 m2; k.č. 550/4 površine 2.470 m2; k.č. 565/28 površine 288 m2; k.č. 550/11 površine 500 m2; k.č. 563/10 površine 300 m2; k.č. 551/11 4.5055 m2 - upisane u ZK uložak 87 K.O. SP Poljavnice. 2. Nekretnine označene kao k.č. 6/99 površine 529 m2; - upisane u ZK uložak 224 K.O. SP Novi Grad. 3. Nekretnine označene kao k.č. 7/13 površine 516 m2; k.č. 7/107 površine 155 m2; k.č. 7/164 površine 100 m2; k.č. 7/12 površine 460 m2; k.č. 7/154 površine 173 m2 - upisane u ZK uložak 225 K.O. SP Novi Grad. 4. Nekretnine označene kao k.č. 67/94 površine 1.481 m2; - upisane u ZK uložak 226 K.O. SP Novi Grad. 5. Nekretnine označene kao k.č. 45/4 površine 1.218 m2; - upisane u ZK uložak 229 K.O. SP Novi Grad. 6. Nekretnine označene kao k.č. 7/50 površine 167 m2; - upisane u ZK uložak 230 K.O. SP Novi Grad. 7. Nekretnine upisane u ZK uložak 234 ukupne površine 10.289 m2 K.O. SP Novi Grad. 8. Nekretnine označene kao k.č. 685/3 površine 3.945 m2 upisane u PL broj 189.

 

Uslovi prodaje:

1. Prodaja će se izvršiti putem licitacije - prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama i najviše ponuđene cijene, shodno odredbama Zakona o izvršnom postupku RS. Licitacija će se održati i ukoliko prispije samo jedna pi-sana ponuda. Nekretnine se prodaju po principu "viđeno-kupljeno" i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati.

2. Pravo prijavljivanja na oglas imaju pravna i fizička lica koja uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od ponuđene početne cijene: 1,50 KM/m2 za svaku nekretninu. Depozit se uplađuje na račun stečajnog dužnika broj: 5514902206474547, otvorenog kod Unikredit banke a.d. Banjaluka.

3. Koverte sa ponudom predaju se preporučeno putem pošte, na adresu stečajnog upravnika: Milovan Dragić, Srpskih velikana 208, 79000 Prijedor, sa naznakom: "PONUDA - NE OTVARAJ!", najkasnije do 14.10.2016. godine. Detaljnije informacije: 066/134-636.

4. Javno otvaranje ponuda i proglašenje kupca održaće se dana 17.10.2016. godine s početkom u 13 časova, u Okružnom privrednom sudu u Banjaluci, Gundulićeva 108.

5. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: