Prodaja nekretnina - zemljišta KO Zvornik

Datum objave: 30.03.2021. 09:08 / Izvor: Glas Srpske, 30.03.2021.

 

AD. „ VEZIONICA" u stečaju Karakaj bb ZVORNIK

JIB: 4400240420000

 

Na osnovu člana 29,106, i 107. Zakona o stečajnom postupku (Sl.glasnik R.S. broj 26/10), i Rješenja br. 590St000521 OOStod 16.10.2019.godine, stečajni upravnik, dana 29.03.2021.godine, raspisuje:

 

OGLAS

o prodaji (nepokretne) imovine stečajnog dužnika, putem usmenog javnog nadmetanja:

 

Prodaju se nekretnine, .zemljište, upisane u PL 2269/17 KO Zvornik, u posjedu stečajnog dužnika, označene kao:

1. pristupni put, k.č.br. 7251/1 u ukupnoj površini od 4.530 m2,

2. putoks, k.č. br. 7250/5, u ukupnoj površini od 220 m2,

3. pristupni put, k.č. br. 7250/4, u ukupnoj površini od 145 m.2

Nekretnina pod tačkom 1. Pristupni put, k.č. br. 7251/1, u ukupnoj površini od 4.530 m2, može se prodavati u dijelovima, prema planu parcelacije, izrađene od strane Radnje za geodetske poslove „GEO-GMB", Zvornik, u cilju rješavanja imovisko pravnih odnosa i formiranja katastarske parcele, a prema Stručnom mišljenju-Saglasnosti Gradske uprave grada Zvornika, Odjeljenje za prostorno uredjenje, broj: 04-955-6/2021 od 10.03.2021.godine, u skladu sa prijedlogom formiranja nove katastarske parcele i to:

-Pristupni put, k.č. 7251/1 deo, u ukupnoj površini od 1.609 m2

-Pristupni put, k.č. 7251/1 deo, u ukupnoj površini od 986 m2

-Pristupni put, k.č. 7251/1 deo, u ukupnoj površini odl.285m2

-Pristupni put, k.č. 7251/1 deo, u ukupnoj površini od 608 m2

-Pristupni put, k.č. 7251/1 deo, u ukupnoj površini od 42 m2

Odlukom broj 239. Od 15.08.2008.godine, dato je pravo korištenja navedenih nepokretnosti kupcima objekata i zemljišta stečajne mase-objekata infrastrukture. Početna prodajna cijena nekretnina je 25,00 KM/m2

Prodaja imovine vršiće se putem usmenog javnog nadmetanja po početnoj prodajnoj cijeni datoj u oglasu. Usmeno javno nadmetanje održaće se dana 16.04.2021.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama industrijske zone „Vezionica"Zvornik.

Imovina se prodaje u faktičkom stanju i na kupca se prenose obim i prava koje stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Naknadne reklamacije se neće uzimati u razmatranje.

Svi zainteresovani kupci dužni su da 1 dan prije održavanja prodaje uplate 10% početne prodajne cijene za predmet licitacije, na žiro račun, br.551-028-00007283-40, kod Unicredit Banke, Ad.Banja Luka, filijala Zvornik.

Ukoliko kupac odustane od ponude ili ne uplati ostvarenu kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i time odrekao uplačenog depozita.

Troškovi cijepanja parcele, notarske ovjere i sve ostale troškove vezane za cijepanje parcela prema Stručnom mišljenju-Saglasnosti Gradske uprave grada Zvornika, Odjeljenje za prostorno uredjenje, broj: 04-955-6/2021 od 10.03.2021.godine i prenos nekretnine, padaju na teret kupca.

Za sve dodatne informacije obratiti se na tel: 065/981-305

 

U Zvorniku, 29.03.2021.godine 

 

Stečajni upravnik

Stjepan Jakšič dip.maš.inž.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: