Prodaja poslovnih i podrumskih prostora i šupa u Srebreniku i plinske peći

Izvor: Oslobođenje, 09.04.2014.

DOO „GRADNJA" U STEČAJU SREBRENIK

Broj: 6/14

Datum: 7. 4. 2014. godine

 

Na osnovu člana 101. Zakona o stečajnom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 29A)3) i Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika DOO "Gradnja" Srebreniku stečaju, a po zaključku Općinskog suda u Tuzli, stečajni upravnik oglašava

JAVNO NADMETANJE - SLOBODNA POGODBA

za prodaju imovine vlasništvo DOO „Gradnja" Srebrenik u stečaju

PREDMET PRODAJE:

NAZIV IMOVINE

1. Poslovni prostor koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi kod obdaništa u Srebreniku, lamela A, sprat 1. Vanknjižno vlasništvo površine 42,10 m2 x 537,60 KM/m2

   čija je početna cijena......................................................................................22.632,96 KM                                

   ROH-BAU SISTEM

2. Poslovni prostor koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi kod obdaništa u Srebreniku, lamela B 1, suteren br. 1. vanknjižno vlasništvo površine 38 m2x 627,20 KM/m2

   čija je početna cijena......................................................................................23.833,60 KM                                

   ROH-BAU SISTEM

3. Podrumski prostori koji se nalaze u stambeno-poslovnoj zgradi Papagajka lamela 2 površine 76,29 m2 x 89,60 KM/m2

   čija je početna cijena.......................................................................................6.835,58 KM                                   

   Podrumski prostor je visine 2,35 m i urađena je hidroizolacija podova i zidova.

   Podrumski prostor podijeljen je na 4 (četiri) dijela:

   I. Podrum površine 16,20 m2

   II. Podrum površine 19,68 m2

   III Podrum površine 22,05 m2

   IV. Podrum površine 18,36 m2

   ROH-BAU SISTEM

4. Podrumski prostori koji se nalaze u stambeno-poslovnoj zgradi Papagajka lamela 3 površine 13,50 m2 x 134,40 KM/m2

  čija je početna cijena.......................................................................................1.814,40 KM                                   

  ROH-BAU SISTEM

5. Šupe koje se nalaze u stambeno-poslovnoj zgradi kod obdaništa u Srebreniku, lamela B 1 površine 10,50 m2x 156,80 KM/m2

   čija je početna cijena.....................................................................................1.646,40 KM                                                                                   

   Površina se sastoji od 4 (četiri) odvojene šupe:

  I. površina 2,89 m2

  II. površina 2,66 m2

  III. površina 2,45 m2

  IV. povrišina 2,50 m2

  ROH-BAU SISTEM

6. Plinska peč (neispravna) čija je početna cijena................................................152,00 KM            

USLOVI PRODAJEIROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA

1. Prodaja imovine će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem - slobodnom pogodbom           

2. Pravo učešća na javnom nadmetanju- slobodnom pogodbom imaju sva pravna i fizička lica koja do 24.4. 2014. godine (četvrtak) izvrše uplatu na ime osiguranja učešća na javnom nadmetanju iznos od jedne desetine odredene vrijednosti nepokretnosti javnog nadmetan ja za čiju kupovinu su zainteresovani, i to na depozitni račun prodavca DOO "Gradnja" u stečaju Srebrenik broj 1321500311573974 kod NLB Tuzlanska banka.

3. Javno nadmetanje - slobodna pogodba održat će se 24. 4. 2014. godine (četvrtak) u 12 sati u prostorijama stambeno-poslovne zgrade S+P+3. Zgrada kod obdaništa u Srebreniku Ul 21. oslobodilačke brigade.

4. Dokaz o uplati učešća dostaviti na adresu: DOO "Gradnja" u stečaju Srebrenik. ili lično na dan javnog nadmetanja - slobodne pogodbe.

5. Podnosioci koji ne uplate učešće nemaju pravo na nadmetanju.

6. Kupcu će uplaćeno učešće biti uračunato u cijenu, a ostalim učesnicima će biti vraćeno u roku od 3 dana od dana održavanja nadmetanja.

7. Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana završetka javnog nadmetanja - slobodne pogodbe u cijelosti uplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za učešče.

8. Pnlikom nadmetanja i ponude cijene, ponudač ne može podići cijenu manje od 5% od početne cijene u odnosu na ponudenu cijenu prethodnog učesnika javnog nadmetanja.

9. Lica koja odustanu od nadmetanja prije njegovog početka ili koje ne uplati ugovorenu cijenu u zadanom roku, smatrat će se da su odustali od nadmetanja, odnosno kupnje, te na osnovu toga gube pravo na povrat učešća, a kupcem se prglašava sljedeći najpovoljniji ponudač koji je učestvovao u javnom nadmetanju.

10. Prodaja se vrši u načelu "VIĐENO KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažiti.

11. Kupac snost sve troškove koje terete kupoprodaju: porezi, ovjere, takse, gradevinska, upotrebna dozvola i dr.

12. Navedena vrijednost imovine predstavlja njihovu početnu cijenu i ta imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

13. Usmeno javno nadmetanje - slobodna pogodba održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava sve osiale zakonom propisane uslove.

14. Imovina koja je predmet javnog nadmetanja - slobodne pogodbe može se pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

15. Sve informacije i obavještenja mogu se dobiti na telefon br. 061 168-354 ili 062 742-532.

 

STEČAJNI UPRAVNIK 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: