Prodaja putničkih vozila: Opel Frontera, Lada Niva, Škoda Felicija i kosilica

Datum objave: 29.09.2016. 13:15 / Izvor: Dnevni Avaz, 29.09.2016.

SARAJEVOGAS d.o.o. SARAJEVO

Kantonalno javno komunalno preduzeće

za snabdijevanje prirodnim gasom

 

 

Na osnovu tačke II. Odluke direktora Preduzeća. br. 0602-00-2372/16 od 20.09.2016. godine, Komisija za prodaju rashodovanih vozila i kosilica objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju vozila i kosilica putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

 

I   PODACI O VOZILIMA I KOSILICAMA

Red broj

Osnovne karakteristike vozila i kosilica

Inventarni broj

Količina kom.

Minimalna početna vrijednost KM

(bez PDV-a)

1.

Putničko vozilo Opel Frontera (nije u voznom stanju)

Prva registracija: 09.08.1999.godine. (odjavljeno)

Zapremina motora: 2198 cm3, 100 Kw, benzin, EURO 2

Pređena kilometraža: 200.000 km

3331

1

2.200.00

2.

Putničko vozilo LADA NIVA (nije u voznom stanju)

Prva registracija: 03.08.2007.godine. (odjavljeno)

Zapremina motora: 1690 cm3, 59 Kw. benzin. EURO 3

Pređena kilometraza: 145.690 km

5951

1

1.000,00

3.

Putničko vozilo LADA NIVA (nije u voznom stanju)

Prva registracija: 03.08.2007.godinc. (odjavljeno)

Zapremina motora: 1690 cm3, 59 Kw. benzin, EURO 3

Pređena kilometraza: 155.109 km

5950

1

1 000.00

4.

Putničko vozilo Škoda Felicija (u voznom stanju)

Prva registracija: 01.06.2001 .godine, (odjavljeno)

Zapremina motora: 1289 cm3, 50 Kw, benzin. EURO 2

Pređena kilometraža: 282.818 km

3566

1

1.000,00

5.

Kosilica MTD RH 125/92 (neispravna)

Gorivo: benzin

4842

1

250,00

6.

Kosilica MTD RH 125/92 (neispravna)

Gorivo: benzin

4S54

1

250.00

 

II

NAČIN PRODAJE

Prodaja vozila i kosilica se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda.

 

III

PREGLED

Vozila i kosilice se mogu pogledati u prostoru poslovno-tehničkog kompleksa KJKP Sarajevogas d.o.o. na Butilama, svakim radnim danom od 12:00 do 15:00 sati, kontakt osoba je Muhamed Hujdur, telefon 033-568-193 ili 061/267-048.

 

IV

USLOVI PRODAJE

Vozila i kosilce se prodaju u stanju „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje vozila/kosilica. Pravo učešća u postupku licitacije putem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja polože kauciju, osim uposlenika KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo i članova njihovih porodica, ili njihovih srodnika. U slučaju da ponuđač koji kupi vozilo/kosilicu odustane od kupovine, uplaćeni iznos se ne vraća i služi za troškove ponovnog oglašavanja. Ostalim ponuđačima, uplaćeni iznos će biti vraćen.

 

V

SADRŽAJ PONUDA

Ponude se dostavljaju na datom obrascu s tim da:

- Pravne osobe dostavljaju ponudu s pečatom i potpisom ovlaštene osobe i dokazom o položenoj kauciji

- Fizička lica dostavljaju ponudu uz prilog kopije lične karte, i dokaz o položenoj kauciji.

Ponude se neće uzimati u razmatranje ukoliko ne budu dostavljene na propisanim obrascima KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo.

Svi ponuđači su dužni položiti kauciju u iznosu od 10% od minimalne/početne cijene vozila/kosilice na blagajni Preduzeća, odnosno na račun KJKP Sarajevogas d.o.o. broj 3389002208754612 kod UniCredit Banke.

 

VI

DOSTAVLJANJE PONUDA 1 VRIJEME ODRŽAVANJA LICITACIJE

Ponude se dostavljaju najkasnije do 11.10.2016. godine do 12:00 sati, te se pristigle ponude poslije ovog roka neće uzimati u razmatranje.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol KJKP Sarajevogas d.o.o. u ulici Trg Fadile Odžaković Žute broj 4, 71000 Sarajevo, sa naznakom "ponuda za kupovinu vozila/kosilice - NE OTVARAJ"

Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 11.10.2016. godine u 13:00 sati, na adresi KJKP Sarajevogasa d.o.o. - Trg Fadile Odžaković Žute broj 4, 71000 Sarajevo.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično, ili po punomoćniku (uz dokaz o punomoći), te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćenik za učešće u postupku licitacije (uz dokaz o punomoći).

Ponude sa ponuđenom cijenom manjom od početne cijene iz tačke 1 ovog oglasa, bez uplaćene kaucije, ili neblagovremeno primljene ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

VII

KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena vozila/kosilica.

U slučaju da je ponuđeno više istih cijena za vozila/kosilice, prednost ima ponuđač koji je najranije predao ponudu na protokol KJKP Sarajevogas d.o.o.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

VII

OBAVEZE KUPCA

Nakon završenog postupka nadmetanja ponuđačima koji nisu odabrani uplaćena kaucija bit će vraćena, a odabrani ponuđači su dužni da u roku od 7 dana uplate preostalu razliku do ponuđene cijene i pripadajući PDV, a nakon toga preuzmu kupljeno vozilo/kosilicu u naredna tri (3) dana. U slučaju prekoračenja ovih rokova smatrat će se da je kupac odustao, a kupovina će se ponuditi slijedeće rangiranom ponuđaču čija ponuda zadovoljava uslove iz ovog oglasa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: