Prodaja putničkog motornog vozila Škoda Octavia

Izvor: Oslobođenje, 19.04.2014.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

- d.d. - Sarajevo

Podružnica Termoelektrana "Tuzla", Tuzla

 

Na osnovu odredbe člana 88. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (broj: SD-1067/ll-19/3.b od 09.03.2011. godine. SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine i SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine) i člana 14. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora dijelova Društva (broj: U-01-3318/12-34./19. od 07.02.2012. godine, broj: U-01-15986/12-57./7. od 12.06.2012. godine i broj: U-01-2520/13-95/14 od 29.01.2013. godine), Direktor Podružnice Termoelektrana "Tuzla" Tuzla raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

ZA PRODAJU RASHODOVANOG STALNOG SREDSTVA

 

Pozivamo sve zainteresovane da dostave ponudu u pismenoj formi za rashodovano stalno sredstvo:

1. Putničko vozilo Škoda Octavia 1,9 TDI

- proizv. 2001.g. 250.000 km, neispravno, oštećeno

- početna cijena 3.600,00 KM

 

Početna cijena je bez PDV-a.

 

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti, na protokol TE Tuzla" u Tuzli do 28.04.2014. godine u 11,30 sati sa naznakom "Ponuda za rashodovano vozilo". Rashodovano stalno sredstvo može se pregledati u krugu TE „Tuzla", svakim radnim danom od 09,00 do 13,00 sati. Zainteresovani ponuđači su dužni, prije početka otvaranja ponuda, uplatiti kauciju u iznosu od 300,00 KM na blagajni TE "Tuzla".

 

Otvaranje ponuda izvršiće se dana 28.04.2014. godine u 11,30 sati u Podružnici Termoelektrana „Tuzla", Tuzla, sala br. 1.

 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači.

 

Plaćanje rashodovanog stalnog sredstva će se izvršiti prije preuzimanja, što će biti regulisano kupoprodajnim ugovorom.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 305 368 i 305 299.

 

Direktor

dr Izet Džananović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: