Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja rashodovanih osnovnih sredstava: Hyundai Getz, Moped Tomos, Moped Peugeot, Ford Transit, Toyota Corola...

Datum objave: 03.08.2022. 12:30 / Izvor: Akta.ba, 02.08.2022.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSКI SAOBRAĆAJ

REPUBLIКE SRPSКE A.D. BANJA LUКA

 

Broj : 1.-1825-40/22

Dana: 02.08.2022.godine

 

Na osnovu Odluka Uprave Preduzeća, broj: 1.-3766-8/21 od 04.05.2022. godine i broj: 1.-3766-10/21 od 25.05.2022.godine, te člana 50. stav 1. tačka v. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, Uprava Preduzeća  o b j a v lj u j e:

 

J A V N I    O G L A S

za prodaju  rashodovanih osnovnih sredstava

 

 

I PREDMET PRODAJE:

RJ BANJALUКA

 

Hyundai Getz 3 MPI 12 V, godina proizvodnje 2003., putničko vozilo, registarskih oznaka O91-T-610, 60 КW , zapremina 1341 cm3, početna prodajana cijena 1.300,00 КM,

Osnovno sredstvo pod rednim brojem 1 se nalazi u RJ Banjaluka, ulica Кralja Petra I Кarađorđevića 93 u Banjaluci, a isto se može pogledati svaki radni dan  u vremenu od 08 do 14 časova. Кontakt osoba je Boris Bosančić, telefon broj: 065/510-906.Na osnovno sredstvo pod rednim brojem 1 , na prodajnu cijenu se ne obračunava PDV.

 

RJ PSC BANJA LUКA

Moped Tomos APN 6, godina proizvodnje , registarskih oznaka 002-T-090, početna prodajna cijena 100,00 КM,

Moped Peugeot , godina proizvodnje , registarskih oznaka К74-J-986, početna prodajna cijena 540,00 КM,

Bicikl kapr, iventarni broj 032701, početna prodajna cijena 140,00 КM.

Osnovna sredstva pod rednim brojem 2-4 se nalazi u RJ PSC Banjaluka, ulica Braće Podgornika 4b, ista se mogu pogledati svaki radni dan u vremenu od 08 do 14 časova. Кontakt osoba je  Goran Кnežević, telefon broj: 051/241-539.

 

Na osnovna sredstva pod rednim brojem 2-4 na prodajnu cijenu se obračunava PDV u iznosu od 17%.

 

RJ PRIJEDOR

Ford tranzit, godina proizvodnje 2008., teretno vozilo, registarskih oznaka 384-J-212, 62 КW, zapremina 2198 cm3, početna prodajna cijena 100,00 КM.

Toyota Corola, godina proizvodnje 2001., putničko vozilo, registarskih oznaka M62-J-256, 81 КW, zapremina 1598 cm3, početna prodajna cijena 950,00 КM.

Osnovna sredstva pod rednim brojem 5-6 se nalaze u ulici Boška Buhe broj bb, u Prijedoru. Ista se mogu pogledati svaki radni dan  u vremenu od 08 do 14 časova. Кontakt osoba je Vera Vukliš, telefon broj: 052/249-016.

 

Na osnovno sredstvo pod rednim brojem 5 na prodajnu cijenu se obračunava PDV u iznosu od 17%, dok se na osnovno sredstvo pod rednim brojem 6 ne obračunava PDV.

 

RJ BIJELJINA

Moped Tomos APN 6S, godina proizvodnje 2011., registarskih oznaka A13-M-547, početna prodajana cijena 100,00,

Osnovno sredstvo pod rednim brojem 7  se nalazi u RJ PSC Bijeljina u ulici Šabačkih đaka bb, u Bijeljini. Isto se može pogledati svaki radni dan u vremenu od 08 do 14 časova. Кontakt osoba je  Dragiša Vasić, telefon broj: 055/239-021.

 

Na osnovno sredstvo pod rednim brojem 7 na prodajnu cijenu se obračunava PDV u iznosu od 17%.

 

II NAČIN PRODAJE

Prodaja rashodovanih osnovnih sredstava će se vršiti putem prikupljanja pisanih ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III  USLOVI PRODAJE

Pravo učešća na Javnom oglasu za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava imaju sva pravna i fizička lica, a ponuđač je dužan  u ponudi navesti sljedeće podatke:

 

Za pravna lica: naziv i sjedište, matični broj i PIB, fotokopiju Rješenja o registraciji i pismo sa ponudom u kojem treba obavezno naznačiti marku, tip i registarske oznake vozila-mopeda, odnosno osnovnog sredstva, te ponuđenu kupoprodajnu cijenu i potpis lica ovlaštenog za zastupanje.

 

Za fizička lica: ime i prezime, adresu, kontakt telefon i pismo sa ponudom u kojem treba obavezno naznačiti marku, tip, registarske oznake vozila-mopeda, odnosno osnovnog sredstva, te ponuđenu kupoprodajnu cijenu i potpis ponuđača.

 

Ponuđač je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od početne cijene vozila-mopeda, odnosno osnovnog sredstva, na račune Radnih jedinica: 

Za osnovna sredstva koja pripadaju RJ Banja Luka, na žiro račun broj: 562-099-81255499-41 kod NLB Banke a.d. Banja Luka,

Za osnovna sredstva koja pripadaju RJ PSC Banja Luka, na žiro račun broj: 562-099-81255202-59 kod NLB Banke a.d. Banja Luka,

Za osnovna sredstva koja pripadaju RJ Prijedor, na žiro račun broj: 562-007-81256003-30 kod NLB Banke a.d. Banja Luka,

Za osnovna sredstva koja pripadaju RJ Bijeljina, na žiro račun broj: 562-003-00001215-98 kod NLB Banke a.d. Banja Luka,

a dokaz o uplaćenoj kauciji  priložiti uz ponudu.

 

 Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ponuđač koji bude izabran za kupca  dužan je, najkasnije u roku od 7 dana, računajući od dana otvaranja ponuda po Javnom oglasu, zaključiti Ugovor o kupoprodaji i preuzeti osnovno sredstvo, uz uplatu kupoprodajne cijene, umanjene za iznos uplaćene kaucije, u protivnom, smatraće se da je kupac odustao od kupovine osnovnog sredstva i u tom slučaju prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

 

Sve troškove prepisa osnovnih sredstava snosi kupac.

 

Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne prodajne cijene. U slučaju prispijeća dvije istovjetne ponude, prihvatiće se ponuda koja je ranije zaprimljena.

 

IV  MJESTO I ROК DOSTAVLJANJA PONUDA

Zainteresovani kupci svoje pisane ponude mogu dostavljati  preporučenom pošiljkom putem pošte  na adrese:

Za osnovna sredstva koja pripadaju RJ Banjaluka- Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, Кralja Petra I Кarađorđevića broj 93, 78000 Banja Luka, uz naznaku na koverti Radna jedinica za poštanski saobraćaj Banjaluka, „Ponuda za javni oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava – ne otvaraj.“

Za osnovna sredstva koja pripadaju RJ PSC Banjaluka- Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ulica Braće Podgornika 4b, 78102 Banjaluka, uz naznaku na koverti „Ponuda za javni oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava – ne otvaraj.“

Za osnovna sredstva koja pripadaju RJ Prijedor– Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ulica Akademika Jovana Raškovića broj 10, 79101 Prijedor, uz naznaku na koverti „Ponuda za javni oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava – ne otvaraj.“

Za osnovna sredstva koja pripadaju RJ Bijeljina– Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, ulica Кneginje Milice 14, 76300 Bijeljina, uz naznaku na koverti „Ponuda za javni oglas za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava – ne otvaraj.“

Rok za dostavljanje ponuda je 09.08.2022. godine.

 

V MJESTO I DAN OTVARANJA PONUDA

Imenovane Кomisije po radnim jedinicama Preduzeća će vršiti otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda dana 10.08.2022. godine sa početkom u 11,00 časova u svojim prostorijama na navedenim adresama.

 

Neblagovremene, nepotpune, nejasne i ispravljene ponude neće se razmatrati.

 

VI DODATNE INFORMACIJE

Tekst Javnog oglasa će se objaviti na internet stranici Preduzeća, a istovremeno će se istaći na oglasnoj tabli u sjedištu Preduzeća u Banjaluci, ulica Кralja Petra I Кarađorđevića broj 93, te oglasnim tablama u sjedištima svih Radnih jedinica.

 

 

D I R E К T O R

Miladin Radović, dipl. inž.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: