Prodaja službenih motornih vozila: Škoda Octavia, Škoda Felicia, Nissan Qashqai, Opel Corsa, Ford Fusion, VW Caddy, Peugeot Partner, VW Passat...

Datum objave: 14.05.2022. 09:27 / Izvor: Dnevni Avaz, 14.05.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Služba za zajedničke poslove organa i

tijela Federacije Bosne i Hercegovine  

 

Na temelju odluke Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o prodaji službenih motornih vozila putem javne licitacije broj 05-04-1793/22 od 27.04.2022. godine, u vezi s sa odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine: Odluci o odobravanju prodaje 20 (dvadeset vozila) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva financija-Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 851/2021 („Službene novine Federacije BiH", broj 41/21) i Odluci o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva financija-Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1081/2021 („Službene novine Federacije" broj 53/21); Odluci o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, V. broj 1622/2021 („Službene novine Federacije" broj 88/21); Odluci o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 334/2022 („Službene novine Federacije" broj 22/22); Odluci o odobravanju prodaje 3 (tri) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1422/2021 („Službene novine Federacije" broj 75/21); Odluci o odobravanju prodaje 4 (četiri) službena putnička automobila Federalne uprave za inspekcijske poslove, V. broj 288/2022 („Službene novine Federacije" broj 18/22); Odluci o odobravanju prodaje 3 (tri) službena putnička automobila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, V. broj: 424/2022 („Službene novine Federacije" broj 26/22); Odluci o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine-Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, V. broj 394/2022 („Službene novine Federacije" broj 24/22), direktor Službe objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

Za prodaju službenih motornih vozila

 

1.  Predmet prodaje

Putem javne licitacije vršiti će se prodaja službenih motornih vozila, sljedećih karakteristika

 

MARKA ) TIP VOZILA

God.

BROJ ŠASIJE

Snaga kW

Zapremina cm3

Gorivo

stanje vozila

Početna cijena  (KM)

LOT-1

ŠKODA OCTAVIA

2009

TMBBS21Z192042674

77

1896

D

dotrajalo

4360,00

ŠKODA FELICIA

1999

TMBEHH613Y0010943

47

1896

D

dotrajalo/neispravno/oštećeno

850,00

ŠKODA FELICIA

2001

TMBEEA61315326197

43

1289

B

dotrajalo/u voznom stanju

950,00

Ukupno LOT-1

6160,00

MARKA i TIP VOZILA

God.

BROJ ŠASIJE

Snaga kW

Zapremina cm3

Gorivo

stanje vozila

Početna cijena (KM)

LOT-2

ŠKODA OCTAVIA

2011

TMBBS21Z8B2038787

77

1896

D

u voznom stanju

6260,00

ŠkODA FELICIA

2000

TMBEHH613Y5204309

47

1896

D

dotrajalo/ tehn. Neispravno

1150,00

ŠKODA FELICIA

2000

TMBEGF614Y0011501

55

1598

B

dotrajalo/u voznom stanju

1000,00

Ukupno LOT-2

8410,00

 

MARKA I TIP VOZILA

God.     BROJ ŠASIJE

Snaga kW

Zapremina cm3

Gorivo

stanje vozila

Početna cijena (KM)

LOT-3

NISSAN QASHQAI

2010

SJNFDAJ10U4034598

110

1995

D

u voznom stanju

8990,00

OPEL CORSA

2002

WOLOSBF08W6004192

33

1198

B

dotrajalo/u voznom stanju

800,00

FORD FUSION

2008

WF0UXXGAJU8R25333

50

1399

D

dotrajalo/tehnički neispravno

1960,00

Ukupno LOT-3

11760,00

MARKA I TIP VOZILA

God.

BROJ ŠASIJE

Snaga kW

Zapremina cm3

Gorivo

stanje vozila

Početna cijena (KM)

LOT-4

FORD FUSION

2010

WF0UXXGAJUAJ42577

50

1399

D

neispravno

1090.00

VW CADDY

2007

WV2ZZZ2KZ8X046626

51

1968

D

u voznom stanju

3890,00

VW CADDY

2010

WV2ZZZ2KZAX081392

51

1968

D

dotrajalo/u voznom stanju

3960,00

PEUGEOT PARTNER

2013

VF37J9HECDJ723824

66

1560

D

havarisano

3540,00

Ukupno LOT-4

12480,00

MARKA I TIP

VOZILA

God.

BROJ ŠASIJE

Snaga kW

Zapremina cm3

Gorivo

stanje vozila

Početna cijena (KM)

LOT-5

WV PASSAT

2007

VWWZZ23CZ7P158198

184

3189

B

dotrajalofiehnički neispravno

7990,00

VW GOLF IV

2000

WVWZZZ1JZ1D015249

74

1598

B

dotrajalo/u voznom stanju

1950,00

VW TRANSPORTER

2002

VVV1ZZZ70Z3H071727

65

2461

D

dotrajalo/u voznom stanju

4620.00

                      Ukupno LOT-5

14660,00

 

MARKA I TIP VOZILA

God.

BROJ ŠASIJE

Snaga kW

Zapremina cm3

Gorivo

stanje vozila

Početna cijena (KM)

LOT-6

ŠKODA FABIA

2008

TMBJF16Y68S450306

47

1896

D

dotrajalo/u voznom stanju

3990,00

FORD FUSION

2009

WF0UXXGAJU9B60491

50

1399

D

u voznom stanju

3990,00

FORD FUSION

2008

WF0UXXGAJU8L54932

50

1399

D

u voznom stanju

3390,00

Ukupno LOT-6

11370,00

 

 

2.   Pravo učešća

Vozila koja su predmet prodaje putem javne licitacije grupirana su u Lot-ove prema lokaciji gdje se nalaze, grupno i pojedinačno, a prednost pri kupovini imaju ponuditelji koji ponude cijenu za grupnu prodaju vozila.

Pravo učešća na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe, državljani Bosne i Hercegovine, koje izvrše uplatu kaucije u iznosu od 5% od početne cijene za sva vozila koja pripadaju određenom LOT-u ili 10% od početne cijene vozila za pojedinačnu prodaju.

Uplata kaucije vršiti će se rta blagajni Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, zgrada Vlade Federacije BiH, Hamdije Čemeriića 2, Sarajevo, dana 23.05.2022. godine i dana 24.05.2022. godine od 12:00 do 15:00 sati.

Uposleni u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo učešća na licitaciji.

 

3. Pregled vozila

Vozila se mogu pogledati 17. i 18. Maja 2022. godine od 12:00 do 14:00 sati na sljedećim lokacijama (adresama):

- Vozila iz Lot-a 1 - Redni broj 1 - parking ispred Automehanike, Hamdije čemeriića 1A, Sarajevo

Redni broj 2 - objekat Federalne porezne uprave Bihać, Vazduhoplovne grupe 3, Bihać

Redni broj 3 - objekat Federalne porezne uprave Orašje, Osma ulica 40, Orašje

- Vozila iz Lot-a 2 - Redni broj 1 - Alipašina 45, Sarajevo (u krugu bivše američke ambasade)

Redni broj 2 i 3 - parking ispred Automehanike, Hamdije Čemeriića 1A,Sarajevo

- Vozila iz Lot-a 3 - Redni broj 1,2 i 3 - parking ispred Automehanike Hamdije Čemeriića 1A,Sarajevo

- Vozila iz Lot-a 4 - Redni broj 1 - parking ispred Automehanike, Hamdije Čemeriića 1A, Sarajevo Redni broj 2, 3 i 4 - parking sudbene policije, Doglodi broj 10, llidža, Sarajevo

- Vozila iz Lot-a 5 - Redni broj 1 - parking ispred Automehanike, Hamdije Čemeriića 1A, Sarajevo Redni broj 2 i 3 - parking sudbene policije, Doglodi broj 10, llidža, Sarajevo

- Vozila iz Lot-a 6 - Redni broj 1, 2 i 3 - parking ispred Automehanike, Hamdije Čemertića 1 A, Sarajevo.

Za sve dodatne informacije vezane za vozila koja su predmet prodaje - kontakt telefon 062-824-001.

 

4. Rok za dostavljanje ponuda:

Ponude se dostavljaju na protokol Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, zgrada Vlade Federacije BiH, Hamdije Čemeriića 2, Sarajevo, dana 25.05.2022. godine, osobno ili putem pošte. U obzir će se uzeti ponude koje na protokol budu dostavljene najkasnije do 25.05.2022. godine do 16:00 sati. Na koverti u kojoj se dostavlja ponuda obavezno mora biti naznačeno:

„Ponuda za javnu licitaciju - prodaju službenih motornih vozila", sa naznakom Lot-a ili naznakom Lot-a i rednim brojem vozila, ako se dostavlja ponuda za pojedinačna vozila.

 

5. Sadržaj ponude:

Ponuda treba sadržavati:

Podatke o fizičkoj osobi: Ime i prezime, broj telefona i kopiju identifikacijskog dokumenta, odnosno za pravne osobe: Uvjerenje o poreskoj registraciji s identifikacijskim brojem, naziv poduzeća, odgovorna osoba, sjedište i broj telefona;

Naznaku Lot-a ili naznaku Lot-a i redni broj vozila, ako se dostavlja ponuda za pojedinačna vozila; Iznos ponude izražen u KM; Dokaz o uplati kaucije

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ukoliko je ponuđač pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više Lot-ova ili za jedno ili više vozila, s tim da za isti LOT ili isto vozilo može dostaviti samo jednu ponudu.

 

6. Otvaranje ponude:

Otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju službenih motornih vozila iz tačke 1. će se održati u zgradi Vlade Federacije BiH, Hamdije Čemeriića 2, Sarajevo - dana 27.05.2022. godine s početkom u 12:00 sati.

Otvaranje će se obaviti po Lot-ovima i ponudama za pojedinačna vozila prema redostjedu primanja ponuda na protokol Službe.

Otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisustvovati ponuđači - fizičke osobe koje su dostavile ponudu za neki od Lot-ova ili pojedinačno vozilo, uz identifikacijski dokument i dokaz o uplaćenoj kauciji za neki od Lot-ova ili pojedinačna vozila, u ime pravne osobe, uz pismeno ovlaštenje i dokaz o uplaćenoj kauciji za neki od Lot-ova ili pojedinačna vozila.

O otvaranju ponuda Komisija će sačiniti zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili cijenu koja je jednaka ili iznad početne cijene i konstatirati koji su ponuđači ponudili najveću cijenu za pojedini Lot ili najveću cijenu za pojedinačno vozilo.

 

7. Postupak licitacije

Predsjednik komisije pristupa otvaranju prispjelih ponuda. U zapisnik sa otvaranja ponuda unose se: naziv ponuđača, redni broj, marka i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti neće se razmatrati u daljnjem postupku licitacije.

Komisija nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za sve Lot-ove ili vozila o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik komisije proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljnije ponude za pojedine Lot-ove ili pojedinačno za vozila.

Ako se na poziv za prodaju, za pojedini Lot ili pojedinačno za vozilo, odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

Ako se prijave dva ili više ponuđača s prihvatljivim ponudama i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, predsjednik komisije će proglasiti za pobjednika ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štembiija protokola Službe.

Ukoliko ponuđač, koji je proglašen pobjednikom, odustane od kupovine nema pravo na povrat uplaćene kaucije, a vozilo će biti ponuđeno sljedećem kupcu uz uvjet da razlika u ponuđenoj cijeni nije veća od uplaćene kaucije za predmetni LOT za grupnu prodaju ili za pojedinačno vozilo, u suprotnom vozila ili vozilo će biti ponuđeni na sljedećoj licitaciji.

 

8. Obveze kupca:

Najpovoljniji ponuđač dužan je postignutu cijenu vozila uplatiti u roku od pet (5) dana od dana okončanja licitacije, a ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Prodaja vozila se vrši po principu „viđeno - kupljeno", pa se naknadne reklamacije neće uvažiti.

Sve troškove prijenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim prpisima snosi kupac.

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, kaucija u iznosu od 5% od početne cijene za sva vozila koja pripadaju određenom LOT-u ili 10% od početne cijene vozila za pojedinačnu prodaju, će biti vraćena na blagajni Službe odmah po okončanju licitacije, a ponuđačima čije ponude budu prihvaćene, kaucija će biti vraćena nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora i uplate kupovne cijene u proračun Federacije BiH.

 

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA l TIJELA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: