Prodaja stana, poslovnog prostora, garažnih mjesta i ostava u Sarajevu

Datum objave: 27.09.2016. 08:56 / Izvor: Dnevni Avaz, 27.09.2016.

KRAS d.d. Sarajevo - u stečaju

R. Abazovića br. 1

SARAJEVO

Broj: 65 0 St 349727 13 St

 

Stečajni upravnik

Sarajevo, 27.09.2016.godine

 

Na osnovu člana 101,102, i 103. Zakona o stečajnom postupku (Sl.Novine F BiH br. 29/03, 32/04 i 42/06, odluke Skupštine povjerilaca donesene na izvještajnom ročištu 27.02.2015. i odluke Odbora povjerilaca sa sjednice održane dana 23.09.2016.godine stečajni upravnik , o b j a v lj u je

 

OGLAS

za šestu prodaju imovine stečajnog dužnika Kras d.d. Sarajevo - u stečaju

metodom zatvorenih koverti

 

1. PREDMET PRODAJE

Nekretnine - stanovi, poslovni prostor, garažna mjesta i ostave

 

Br.

Naziv nekretnine

Površina m2

Početna prodajna cijena u KM sa uključenim pdv-om

1.

Stan A.2-1, drugi sprat

50,00

88.750,00

2.

Poslovni prostor

292,00

486.180.00

3.

Garažno mjesto G-5

10,00

14.625,00

4.

Garažno mjesto G-6

1 1,00

16.087,50

5.

Ostava A 1, prvi sprat

3,40

4.835.00

6.

Ostava A4, četvrti sprat

3,40

4.835,00

7.

Ostava A5, peti sprat

3,40

4.835,00

8.

Ostava B1, prvi sprat

3,40

4.835,00

9.

Ostava B2, drugi sprat

3,40

4.835,00

10.

Ostava B4, četvrti sprat

3,40

4.835,00

 

II.  OSTALI USLOVI PRODAJE

1. Nekretnine se prodaju pojedinačno u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje. Navedene cijene predstavljaju početne cijene sa uključenim pdv-om. Imovina se ne može prodavati ispod početne prodajne cijene.

2. Prodaja imovine izvršit će se metodom zatvorenih koverti.

 

3. Uslovi prodaje:

- prodaja predmetne imovine izvršit će se i ako u njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave koji ispunjava ostale zakonom propisane uslove,

- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i Fizička lica, koja zaključno sa 04.10.2016.godine dostave pismene ponude na adresu prodavca, svakim radnim danom od 9 do 14 h, a najkasnije do 04.10.2016.god. do 11 sati.

- otvaranje   pristiglih   ponuda   uz   prisustvo   ponuđača   i   proglašenje   pobjednika   održat   će se 04.10.2016.godine u 11,15 sati u prostorijama prodavca, ul. R. Abazovića br. 1, Sarajevo,

- pravo učešća imaju samo kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini 2% od početne prodajne cijene,

- uplatu izvršiti na depozitini račun prodavca Kras d.d. - u stečaju broj: 1020500000116786 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo sa naznakom "Osiguranje za učešće u javnom nadmetanju", s tim da sredstva budu evidentirana na izvodu Prodavca na dan 03.10.2016.godine.

- pismene prijave i dokaze o uplati dostaviti na adresu Kras d.d. u stečaju, ul. R. Abazovića br. 1 Sarajevo -lično,

- prijave dostavljene poštom neće biti uzete u razmatranje,

- podnosioci prijave koji ne uplate osiguranje nemaju pravo učestvovati u nadmetanju,

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ostalim učesnicima će biti vraćeno u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja nadmetanja,

- najpovoljniji ponuđač je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 20 dana računajući od dana prodaje,

- ukoliko prvoplasirani kupac ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje,

- podnosioci prijave koji odustanu od nadmetanja prije njegovog početka, ili koji ne uplate ugovorenu cijenu u zadanom roku, smatrat će se da su odustali od nadmetanja, odnosno kupovine, te na osnovu toga gube pravo na povrat osiguranja, kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju,

- nakon uplate kupoprodajnog iznosa u cijelosti, kupac će se uvesti u posjed po ovjeri kupoprodajnog ugovora kod notara, u roku od 30 dana,

- strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju vlasništva, ili ispunjenje uslova za primjenu BiH Zakona o politici direknih stranih ulaganja u BiH,

- imovina se prodaje po principu „viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati,

- sve informacije i obavještenja u vezi kupovine i pregleda predmeta prodaje mogu se dobiti na brojeve telefona 033 7 I 2 1 85 i 062 334 048 svakim radnim danom od 9 do 14 sati. '

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: