Prodaja šume i oranice (k.o.Crnjelovo Donje)

Datum objave: 06.10.2016. 11:30 / Izvor: Pravosudje.ba, 06.10.2016.

06.10.2016.

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                     

Broj: 80 0 I 038784 16 I 2

Bijeljina, 30.09.2016.godine

 

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Milica Perić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja MKF Prizma Sarajevo – u stečaju, zastupan po punomoćniku advokatu Vesni Stevanović iz Bijeljine, protiv izvršenika Teše  Stevanovića iz Crnjelova Donjeg, radi prinudne naplate mjeničnog potraživanja, v. sp. 14.698,04 KM, donio je dana 30.09.2016. godine sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

o drugoj prodaji nepokretnosti

 

1.  Određuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina   upisanih u z.k.ul.br.1719 k.o.Crnjelovo Donje, označene kao k.č.br.62/31 zv.Trpovača-šuma površine 11940 m2 i k.č.br.62/32 zv.Trpovača oranica površine 4040 m2, sa upisanim pravom susvojine u korist izvršenika Teše Stevanovića iz D.Crnjelova, sa dijelom 1/30.

 

2.   Ročište za drugu prodaju nepokretnosti održat će se dana 07.11.2016.godine u 11,00 časova, u zgradi Suda, soba broj 42, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresirana lica kao kupci.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: