Prodaja teladi

Datum objave: 16.04.2021. 08:50 / Izvor: Akta.ba, 15.04.2021.

Bosna i Hercegovina Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

EocHa u XepueroBHHa YnpaBa 3a MHflupeKTHo onope3MBaKbe

 

 

Regionalni centar Tuzla

Broj: 02/6/1V-16-16-99-28/21 -1

Tuzla, 15.04.2021. godine

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o prodaji carinske (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 90/07 i 31/08), Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju robe u Regionalnom centru Tuzla broj: 16-16-32-261-1/20 od 07.09.2020. gdodine i Naloga za prodaju robe izdatog od šefa Odsjeka za poslovne usluge u Regionalnom centru Tuzla, Komisija u sastavu: Mersiha Bajraktarević - predsjednik. Denis Bošnjaković - član i Vuković Slobodan - član, objavljuje:

 

DIREKTNU PRODAJU

 

Predmet prodaje su: /.

1.LOT1 .

-živa stoka, telad, 8 komada, ukupne težine 923,00 kg.

2. LOT2.

Živa stoka, telad, 3 komada, ukupne težine 267,00 kg.

 

Razlozi za objavljivanje direktne prodaje proizilaze iz člana 15. stav 1. tačka b., jer se radi o živoj stoci.

Pravo učešća imaju sva fizička lica, poljoprivredni proizvođači i pravna lica registrovana za djelatnosti uzgoja i prodaje živih životinja ili prodaje mesa na teritoriji BiH, uz predočenje lične karte ili pasoša, odnosno ovjerene punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima.

Lica uposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici UIO. kao i njihovi srodnici do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači.

Direktna prodaja će se održati dana 16.04.2021. godine u 13:00 sati u prostorijama RC Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla.

Predmeti direktne prodaje mogu se pogledati uz prethodnu najavu na broj telefona: 035/368¬045, a isti su smješteni u klaonici „BES", Vidikovac bb, Srebrenica.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti Komi iji za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju robe u Regionalnom centru Tuzla, sa sjedištem na adresi: Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla i moraju sadržavati tačno određenu robu (LOT) koja je predmet ponude, kao i ponuđenu cijenu.

Ponude se dostavljaju do početka održavanja direktne prodaje (do 13:00 sati), a zbog organizacije i blagovremenog početka održavanja direktne prodaje, iste je poželjno dostaviti do 12:30 sati.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: