Prodaja televizora LCD marke Thomson, drvene komode, muzičke linije i mobilnog telefona

Datum objave: 26.04.2021. 08:24 / Izvor: Pravosudje.ba, 23.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Općinski sud u ZeniciBroj: 43 0 I 00115469 12 I - SK
ZENICA, 23.04.2021. godine

 

Općinski sud u Zenici, sudija Jasmina Omanović u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja J.P. "Grijanje" d.o.o. Zenica, BILMIŠĆE 107, ZENICA, protiv izvršenika EDINA DELJKIĆ(FERID), ZMAJA OD BOSNE 44, ZENICA, radi duga od 507,35 KM sa sporednim potraživanjima, 23.04.2021. godine, donio je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika popisanih po Zapisniku o pljenidbenom popisu i procjeni od 18.11.2020. godine, broj 43 0 I 00115469 12 I - SK radi naplate glavnog potraživanja od 507,35 KM te sporednih potraživanja koja čine: zakonska zatezna kamata, saglasno rješenju o izvršenju od 01.10.2012. godine i troškovi izvršnog postupka od 50,00 KM uvećani onoliko koliko budu iznosili do okončanja izvršnog postupka kako slijedi:


1. Televizor LCD marke "Thomson" procijenjena vrijednost 200,00 KM

2. Drvena komoda, procijenjena vrijednost 100,00 KM

3.Muzička linija, procijenjena vrijednost 50,00 KM

4.Mobilni telefon, procijenjena vrijednost 100,00 KM

 

Prodaja procijenjenih stvari izvršit će se neposrednom pogodbom između sudskog izvršitelja ovog suda s jedne strane i kupca s druge strane na dan 02.06.2021. godine u 10:40 sati u Općinski sud u Zenici.

Popisane stvari mogu se razgledati na lokaciji ZMAJA OD BOSNE broj 44, na dva sata prije početka prodaje.

Kupac koji želi razgledati stvari dužan je pismeno postaviti takav zahtjev najkasnije dan prije datuma prodaje.

Popisane stvari na zakazanom ročištu za prodaju neposrednom pogodbom ne mogu se prodati ispod jedne polovine procijenjene vrijednosti. Kupac je dužan platiti cijenu odmah po zaključenju prodaje te da nakon polaganja cijene preuzme stvari.

U slučaju neplaćanja i nepolaganja novca u visini ponuđene cijene iznad jedne polovine procijenjene vrijednosti, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da ročište za prvu prodaju nije uspjelo, a stranka može tražiti u roku od osam dana zakazivanje drugog ročišta.
Na drugom ročištu stvari za prodaju neposrednom pogodbom se ne mogu prodati ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti.

Tražilac izvršenja je pljenidbom i popisom stekao založno pravo na popisanim pokretnim stvarima, a u skladu sa odredbom člana 123. Zakona o izvršnom postupku. Svim licima koja posjeduju ili imaju kontrolu na popisanim stvarima zabranjuje se da njima raspolažu bez sudskog naloga.
Sud će obustaviti postupak izvršenja na pokretnim stvarima ako ne bude predloženo drugo ročište u navedenom roku ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu putem neposredne pogodbe.

Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Tražitelj izvršenja može o svom trošku ovaj zaključak objaviti u sredstvima javnog informisanja i obavijestiti subjekte koji se bave posredovanjem u prodaji.

 

Sudija
Jasmina Omanović

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: