Prodaja teretnih motornih vozila MAN i Peugeot

Datum objave: 31.10.2016. 11:55 / Izvor: Akta.ba, 31.10.2016.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Regionalni centar Mostar

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza („Sl.glasnik BiH" broj:89/05 i 62/11), člana 79. i 83. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza („Sl.glasnik BiH" broj:27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje:

 

 

JAVNU AUKCIJU

 

Koja će se održati dana 17.11.2016. godine u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar, Mostar, adresa: Rodoč bb, Mostar sa početkom u 12 sati.

 

Predmet prodaje je:

Vozilo

Početna prodajna cijena

Napomena

1.Teretno motorno vozilo marke Man

Godina proizvodnje 1994

Vrsta motora: Dizel

Radna zapremina motora u ccm: 11967

Snaga motora u KW: 309

Boja: Žuta

16.850,00 KM

Vozilu istekla registracija.

2. Teretno motorno vozilo marke Peugeot

Godina proizvodnje 1998

Vrsta motora: Dizel

Radna zapremina motora u ccm: 2446

Snaga motora u KW: 62

1.850,00 KM

Vozilu istekla registracija.

 

Početna prodajna cijena utvrđena je komisijskom procjenom stručnjaka UIO. Nominalna vrijednost svake ponude (povećanje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 100,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu.

 

Kupac plaća PDV koji će se obračunati na postignutu cijenu.

Uslovi učešća i prodaje:

Pravo učešća na aukciji imaju sva pravna i fizička lica, koja, sve do 15 minuta prije početka aukcije, na blagajni RC Mostar polože depozit u iznosu od 10% od početne vrijednosti vozila za koje su zainteresovani. Aukcija se poništava ako dug, naknadni teret prinude, troškovi postupka i zatezna kamata budu plaćeni prije otvaranja aukcije.Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije.Prodaja imovine koja je predmet aukcije vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti. Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom, putnom ispravom ili ispravom o zastupanju. Kupci na aukciji su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 radnih dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti zadržan, bez prava na povrat, kao naknada za štetu prozrokovanu UIO. Ukoliko rezultati prve aukcije ne budu zadovoljavajući Odbor za prodaju donosi odluku o održavanju II aukcije ili direktne prodaje.

Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili imovinu depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije. Sve obaveze za kupljenu robu (PDV, transport, demontaža i sl.) preuzima kupac. Predaja robe kupcu vrši se naredni dan od dana uplate svih obaveza proisteklih iz kupovine.

Vozila se može pogledati dana 16.11.2016. godine u vremenu od 11 - 13 sati u sjdište firme CIRCLE TRANS d.o.o. za transport, Tromeđa bb, Čitluk, Id broj: 227548400006. a sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona: 036/356-878 i 036/350-431 (kontakt osobe Mladen Vidović i Ekrem Marić).

Fotografije vozila mogu se pogledati na web stranici www.uino.gov.ba

 

Broj: 02/6-2/III-16-D-1-6371-6-7/12

Mostar, 28.10.2016. godine

 

  

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: