Prodaja teretnih, putničkih motornih vozila, bagera, monitora, mašine za kopiranje, zemljišta (k.o Gnjilavac), stana u Velikoj Kladuši...

Izvor: eKapija.ba, 29.04.2014.

Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi F BiH (Sl. novine F BiH broj 33/02 28/04,57/09,40/10,27/12 i 7/13 ) i čl. 62. do 71. Pravilnika o procedurama prinudne naplate ( Sl. novine F BiH broj 50/02 , 54/03, 31/11 ) Porezna uprava FBiH Kantonalni ured Bihać oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza putem:

 

 

D I R E K T N A P R O D A J A

1. DOO „ DRVOPROREZ HEDO“ Cazin

Nekretnina- zemljište (vlasništvo doo“Mimar“) se nalazi u Cazinu,naselje Gnjilavac

R/B

 

O P I S I M O V I N E

 

Zemljište na lokaciji Cazina, naselje Gnjilavac bb, površine 2.606,00 m2, označeno kao k.č.broj 404/4, oznaka nekretnine Jašik, njiva 4 klase,njiva 5 klase i livada 2 klase, upisano u zemljišnoknjižni izvadak broj 879 k.o Gnjilavac

 

2. DD „ RUDNIK BOKSITA“ Bosanska Krupa

Osnovna sredstva u vlasništvu poreznog obveznika-dužnika DD „RUDNIK BOKSITA“ se nalaze u Bosanskoj Krupi

 

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1.

Bager rovokopač gusjeničar CATERPILLAR 235 hydraulic excavator

(u Jelašinovci)

2.

Bager rovokopač gusjeničar PMI – 900 (separacija Gornja Suvaja)

3.

Bager utovarivač točkaš DEUTZ 240 6400 R 15 (separacija Gornja Suvaja)

4.

Putničko teretnsko motorno vozilo LADA 4x4 , 2121, godina proizvodnje 2011, benzinac (Jasenica)

 

3. DOO „ MEDIAGRAF“ Sanski Most

Oprema u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika se nalazi u Sanskom Mostu, ulica Prijedorska 14

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1.

Comcorder CCD DV, GY-DV5000-SET, 2 komada, god. proizvodnje 2004

2.

Lithium Ion Accu set , IDX 500E, god.proizvodnje 2004

3.

Tripod, PRO-5DP, god.proizvodnje 2004

4.

Comcorder 3 – CCD DV300E-SET, 2 kom, god.proizvodnje 2004

5.

Editing karta, BR-DV3000E+RTX10 MATROX, 3 kom, god.proizvodnje 2004

6.

Panasonic Video mikser sa 8 ulaza, AG-MX70, god.proizvodnje 2004

7.

LCT Monitor tv, 42PX4RV ZA, 2 komada, god.proizvodnje 2005

8.

Monitor plazma, RZ42PC1RV, god.proizvodnje 2006

9.

Monitor 32“ LCD,32LC52, 3 kom god.proizvodnje 2008

10.

LG PLAZMA TV 42“, RZ-42PC1RV, god.proizvodnje 2007

11.

Presonus Studiolive , 16.02 mixer, god.proizvodnje 2011

12.

Camcorder set, GY-DV5100E, god.proizvodnje 2005

13.

Punjač za baterije IDX-500-E, god.proizvodnje 2005

14.

GY-DV 5000E-SET, god.proizvodnje 2004

15.

Aceu set, IDX-500-E, god.proizvodnje 2004

16.

Tripod, PRO-5DP, god.proizvodnje 2004

17.

GY-DV300E-SET, 2 kom, god.proizvodnje 2004

18.

BR-DV 3000 +RTX MATROX, god.proizvodnje 2004

19.

Mikser , AG-MX10, god.proizvodnje 2004

20.

Komp.sa dodatnom opremom CPU INT CORE, god.proizvodnje 2011

 

4. DOO „ SANSKA OBNOVA“ Sanski Most

Motorna vozila u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika se nalaze u Sanskom Mostu, Čaplje bb

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1.

Teretno motorno vozilo marke MAGIRUS-DEUTZ , specijalna betonska mješalica, god. proiz. 1980, DIESmasa 24000, dopuštena nosivost 12165, masa vozila 11835, obujam motora 12165, maksimalna snaga 188

 

5. DOO “ ŠEHA&ES“ Sanski Most

Motorna vozila u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika se nalaze u Sanskom Mostu, Krkojevci 119

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1.

Putničko motorno vozilo MERCEDES-BENZ 211, dizel, godina proizvodnje 2002, registrovan

2.

Teretno motorno vozilo VOLKSWAGEN 2DX0AE, FURGON, motor 2461, snaga 55, godina proizvodnje 2000

 

6. DOO „TERMOGLAS “ Velika Kladuša

Nekretnina u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika se nalazi u Velikoj Kladuši, Kozaračka bb

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1

JEDNOSOBAN STAN, I sprat, 36m2 (boravak,soba, kuhinja,kupatilo, hodnik),izgrađen 2010. godine

 

7. OPŠTA ZADRUGA „VRTOČE“ Bosanski Petrovac

Oprema u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika se nalazi u Bosanskom Petrovcu, na adresi Vrtoče bb

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1.

KLAONICA I ŠURIONICA ZA AUTOMATSKO ČERUPANJE kapaciteta 2000brojelera po smjeni, PROMA 6250, Ilirska Bistrica, Slovenija

2.

ELEKTRONSKA VAGA BIZERBA sa štampanjem naljepnica, tip GT240, godina proizvodnje 2008., max mjerenje 15/30kg, minimalno 40g

3.

ELEKTRONSKA VAGA BIZERBA sa štampanjem naljepnica, godina proizvodnje 2008., max mjerenje 6/15kg, minimalno 40g

4.

MAŠINA ZA MLJEVENJE MESA, REMA TRADE, snaga 1,5KW, godina proizvodnje 2005

5.

MLIN I MJEŠALICA STOČNE HRANE , POMAK Krljevo, tip MO2, godina proizvodnje 2004. Mlin je tipa čekičar za proizvodnju prekrupe. Montirani su cikloni za zadržavanje prašine.

6.

Mješaona stočne hrane sa silosom (pužni pretovarni transporter, silos, sušionik za žito, mlinovi sa ciklonima i pakovanjem). Silos kružnog oblika, prečnika D8000mm i visine 10m, zapremine cca 500m3. Silos je od pocinčanog lima i opremljen je sa utovarnim transporterom.

SUŠARA SETING INŽENJERING, kapaciteta 1.500kg/h kukuruza vlažnosti 14-32%. Sušenje se vrši plinom preko plinskog gorionika.

7.

MAŠINA ZA PAKOVANJE, automatska, proizvodnje CA.VE.CO, 25036 PALAZZOLO , Italija, Typ pakerice TEMA PN45/TVG, godina proizvodnje 2004.Instalisana snaga8KW.

 

8. DOO „COLOR PRINT“

Oprema u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika se nalazi u Bihaću, na adresi Meše Selimovića 5

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1

mašina za štancanje PIRMASENS TB 35837, Njemačka proizvodnja 1990

2

dizel agregat YAMAHA EDA 4700T, godina proizvodnje 2002.

3

peć za centralno grijanje BUNDERUS G 215 sa cisternom GET TB 6293 kapaciteta 3000l, godina proizodnje 2007.

4

mašina za kopiranje ofset ploča BRAHMI TB02-9267861, godina proizvodnje 1990.

5

mašina za kopiranje ploča BACHER TB3043-593009, godina proizvodnje 1997.

6

mašina za kopiranje ploča PAUS DRUCK SACK TB 777636, godina proizvodnje 1997.

7

stroj za osvjetljavanje MEG ELEKTROMEHANIK, MEG 30. TB 7669, godina proizvodnje 2000.

8

stroj za razvijanje ploča OZASOL VA 66 C7P TB 7670 godina proizvodnje 2000.

 

Motorno vozilo u vlasništvu Selmanović Emire iz Bihaća, Meše Selimovića 5

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1

Putnički automobil ROVER RJ, RJ, LIMUZINA, 029-E-613, godina proizvodnje 2004.

 

9. TAXI vlasnik JAKUPOVIĆ SAID Sanski Most

Motorna vozila u vlasništvu Jakupović Saida se nalazi u Sanskom Mostu, Donji Kamengrad bb

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1.

PUTNIČKO MOTONO VOZILO CHRYSLER, STRATUS, 2.5LX, benzin/LPG , godina proizvodnje 2000, snaga 120 KW

 

10. AUTOPREVOZNIK EKIĆ SULEJMAN Bihać

Motorna vozila u vlasništvu poreznog obveznika dužnika Autoprevoznik Ekić Sulejmana se nalazi u Bihaću, Srebrenička bb

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1.

TERETNO MOTORNO VOZILO VOLVO F7, model 4x2, godina proizvodnje 1985., dizel, snaga motora 166KW

 

11. ADVOKAT CERIĆ EMINA Bihać

Motorna vozila u vlasništvu Cerić Emine se nalazi u Bihaću, ulica Đačka bb

Početna cijena u KM

R/B

 

O P I S I M O V I N E

1.

PUTNIČKO MOTORNO VOZILO ŠKODA, model FABIA classic 1,4, godina proizvodnje 2001., benzin, snaga motora 44KW

 

Imovina se prodaje sistemom direktne prodaje iz razloga što je ista ostala neprodana nakon održane prve i druge aukcije.

 

Direktna prodaja će se održati 23.05.2014.godine (petak ) s početkom u 12 h prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Bihać ulica Vazduhoplovne grupe 3, u Bihaću.

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu na navedenim lokalitetima 15. 05.2014.g. i 16.05.2014.g. u vremenu od 12 do 16 sati, a za sve informacije mogu se obratiti Odsjeku za prinudnu naplatu KPU Bihać svakim radnim danom ( Tel.037/222 908)

Direktna prodaja će se izvršiti na sljedeći način:

  1. Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „ NE OTVARATI - PONUDA“, najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Kantonalnog poreznog ureda Bihać , ulica Vazduhoplovne grupe 3 .
  2. Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene koju nudi za tu imovinu.Ponuđač ili njegov pismeno ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na otvaranju ponuda dana 23.05.2014.godine u 12 h. Ukoliko ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom nije prisutan imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu,.
  3. U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu Odbor održava aukciju između najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu s tim da ne prihvata ponudu nižu od ponude u zatvorenoj koverti.
  4. Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu,ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim

 

Opšte odredbe :

  1. Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentirati pravo na zastupanje.
  2. Direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.
  3. Za direktnu prodaju se mogu prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj i bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.
  4. Ukoliko navedena imovina podliježe obavezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) isti pada na teret kupca.
  5. Prodaja imovine se vrši po principu VIĐENO - KUPLJENO, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.Imovina se predaje kupcu kada isti donese dokaz o plaćanju obaveza proizašlih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH, preuzima.
  6. Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

 

KONTAKT TELEFON: 037 / 222 908

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: