Prodaja teretnog motornog vozila marke Škoda

Datum objave: 10.05.2022. 15:09 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2022.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Regionalni centar Sarajevo

 

Broj: 02/6-2/П-16-16-101-8881-11-3/19

Saraj evo, 10.05.2022.godine

 

Na osnovu člana 16.stav(1)Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 89/05 i 62/11), Člana 68. i 73.Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne indirektnih poreza (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 35/20), radi namirenja dugovanja prodajum zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje:

 

JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT

Javna Aukcija prvi put će se održati 20.05.2022.godine u 12,00 sati, u prostorijama Re gionalnog centra Sarajevo Ul. Zmaja od Bosne, broj 47b, u Sarajevu. Razgledanje vozila može se izvršiti na dan 16.05.2022. godine (ponedeljak) u periodu od 10,00 do 12,00 časova na adresi skladište UINO, carinski terminal Zenica.

 

PREDMET PRODAJE

Lot broj 1

Tertno motorno vozilo marke ŠKODA

Proizvođač: Škoda

Model: PICK UP 795

Broj šasije: TMBEHH673Y5204776

Broj motora:AEF355475

Oblik karoserije: ZATVORENA

Vr.motora : Dizel

Snaga motora: 47 KW

Zapremina motora : 1896 cm3

Godina Proizvodnje : 2000

Boja vozila : BIJELA

Procijenjena vrijednost iznosi 700,00 KM 

USLOVI UČEŠĆA I PRODAJE

Nominalna vrijednost svake ponude (povećnje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 50,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu.Svi predmeti koji se nalaze pod jednim brojem LOT-a trebaju biti obuhvaćeni sa jednom ponudom. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička, odnosno pravna i punoljetna fizička lica.Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije. Vozilo se prodaje u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno ovjerenoj punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima.

Sve obaveze za kupljenu robu (transport demontaža i sl.) preuzima kupac.

Ako je po okončanju Javne Aukcije ostalo neprodane imovine jer nije postignuta prodajna cijena,Odbor odlučuje da li će održati drugu javnu aukciju ili postupak putem direktne prodaje.

DEPOZIT

Prije početka aukcije, ponuđači su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od početne cijene robe koja se prodaje.Depozit se uplaćuje bezgotovinski na depozitni račun Uprave za indirektno oporezivanje ili gotovinski na blagajni RC Sarajevo, na dan održavanja Aukcije. Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili imovinu, depozit položen u gotovom novcu će biti vraćen odmah nakon aukcije, osim kupcu kojem se depozit vraća nakon prispjeća uplate izvodom banke.Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u roku od pet dana od dana izvršene prodaje, u protivnom gubi pravo na povrat položenog depozita.

Pregled računa za uplatu depozita-Aneks VII Računi za uplatu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga:

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 23/20)

 

Broj bankovnog računa

Naziv i adresa banke

1320000000000543

NLB Banka đ.d. Sarajevo Džiđžikovac 1

71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar

1540012000344446

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH Obala Kulina Bana 9/A 71000 Sarajevo

5710100000277193

KOMERCIJALNA BANKA A.D. Jevrejska 69 78000 Banja Luka

5721030000017123

MF banka a.d. Banja Luka Aleja Svetog Save 61 78000 Banja Luka

1411965320010803

BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. Irg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo

1994990046209943

SPARKASSE BANK D.D. Zmaja

 

od Bosne 7 71000 Sarajevo

1610450021300170

RAIFFEISEN BANK BH D.D. Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo

3060190000594425

Addiko Bank d.d. Irg solidarnosti 12 71000 Sarajevo

3383502200656745

UNICREDIT BANK D.D. Kardinala Stepinca bb 88000 Vlostar

5510010002067875

UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka Marije Bursać 7 78000 Banja Luka

5520020001637325

Addiko Bank a.d. Banja Luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka

1401010310001363

SBERBANK BH D.D. Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo

5550000507469874

NOVA BANKA A.D. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII 37 A 78000 Banja Luka

5620990001786652

NLB BANKA A.D. Milana Tepića 4 78000 Banja Luka

5671628205555580

SBERBANK A.D. Banja Luka Jevrejska 71 78000 Banja Luka

 

 

Detaljne informacije o održavanju aukcije, podacima o razgledanju i prodaji robe mogu se dobiti na telefon (033/ 246-051 Samir Torlaković). Fotografije se mogu pogledati na web stranici UIO (www .uino.gov .ba)

 

Šef Grupe za prinudnu naplatu

Tarik Nekić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: