Prodaja teretnog vozila Mercedes i ispitnog kontejnera

Datum objave: 22.09.2016. 08:52 / Izvor: Dnevni list, 22.09.2016.

Temeljem odluke Upravnog odbora br. 076/16-01 od 30.3.2016.g. AMSuBIH /Auto moto saveza u BiH/ Mostar raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju teretnog vozila i ispitnog kontejnera prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

1. Predmet oglasa je prodaja ispitnog centra za vozila koji se sastoji od:

a) Teretno vozilo Mercedes 1317,170 KS, 5.917 cm3, nosivosti 8.450 kg, god proizvodnje 1988. sa prijeđenih cea 120.000 km. Vozilo nije u voznom stanju (vozilo nije korišteno 5 godina, potrebni, akumulatori, gume, servis vozila). Vozilo nema tovarni prostor, samo šasiju namjenjenu za prijevoz kontejnera.

b) Kontejner - ispitni centar sa ulaznim rampama za vozila, uređajem za ispitivanje kočnica i amortizera, agregatom za napajanje uređaja, uredskim prostorom. Kontejner posjeduje hidrauličke i mehaničke noge za podizanje kontejnera na kamion. Kontejner nije korišten 5 godina.

2. Pravo učešća imaju pravne i fizičke osobe.

3. Vozilo i kontejner se mogu pogledati 23.9.2016.g. od 9-11 sati u Mostaru, Bišće polje bb /Tehnička ispostava Ceste d.d. Mostar

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom: "Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju Teretnog vozila i ispitnog kontejnera „ne otvaraj" na adresu: Auto moto savez u BiH, 88000 Mostar, ul. Ak. Ivana Zovke 12. najkasnije do 26.9.2016.g. do 12 sati. osobno ili putem pošte.

5. Navedena oprema i vozilo se prodaju "u viđenom stanju" što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

6. Ako se prijave dva ili više ponuđača s istom cijenom koja je i ujedno i najviša cijena ponude komisija će odabrati ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja s protokola AMSuBiH.

7. Ponuda treba da sadrži:

a) Podatke o ponuđaču (ime i prezime - naziv tvrtke, JMBG-ID broj, adresa i kontakt telefon

b) Iznos ponude iskazan u KM, za cijeli ispitni centar (kamion i kontejner zajedno) potpisan od ponuđača (i ovjeren pečatom pravne osobe)

8. S odabranim ponuđačem zaključit će se kupoprodajni ugovori u roku od 5 dana po završetku postupka javne prodaje i to 60% postignute cijene na poseban ugovor za kamion i 40% postignute cijene za kontejner

9. Kupac je dužan uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 2 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, u protivnom ugovor je nevažeći.

10. Kupac je dužan kupljeno vozilo i kontejner preuzeti u roku od 7 dana od dana cjelokupne uplate po ugovorima. Sve poreze i troškove u vezi s prijenosom vlasništva snosi kupac.

11.   Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 036/331-992 u vremenu 9-12 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: