Prodaja tvornice (zemljište, građevinski objekti i strojarska oprema za proizvodnju opekarskih proizvoda) u Bosanskom Grahovu

Datum objave: 03.09.2016. 09:20 / Izvor: Dnevni list, 03.09.2016.

"IGM ciglana Grahovo" doo -u stečaju

Bosansko Grahovo broj: 68 0 St 014426 10 St . Dana, 02.09.2016. god.

Na temelju člana 101..102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 132/04 ), i člana 28.,89, i 131. Zakona o ovršnom postupku (SI. Novine f BiH , broj 32/03) te Odluke Skupštine vjerovnika od 23.11.2011.god. i Odluke Odbora vjerovnika od 26.08.2016 .godine, stečajni upravnik Raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PISMENIH PONUDA ZA KUPOVINU TVORNICE

 

A. Predmet prodaje je:

Nekretnina koja je predmet prodaje nalazi se u Bosanskom Grahovu, Vidoviči bb

1. Zemljište u ukupnoj površifii od 138.020,00 m2.

2. Građevinski objekti i strojarska oprema za proizvodnju opekarskih proizvoda.

 

B. Cijena, način, mjesto i vrijeme dostave pismenih ponuda

Pismene ponude će se dostavljati na adresu: Općinski sid Livno, Trg branitelja br. 180101 Livno

sa pozivom na broj 68 0 St 01442610 St., zaključno sa 22.09.2016.godine.

Početna najniža cijena iznosi     1.760.000,00 KM

Imovina se prodaje kao cjelina,

Cijena je utvrđena na osnovi Odluke odbora povjerilaca od 26.08.2016.god. -I   movina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene. Ponude moraju da sadrže ponuđenu cijenu, osnovne reference ponuđača i namjeru o daljim aktivnostima sa kupljenom imovinom, odnosno kraći program za pokretanje proizvodnje.

 

C. Pravo dostavljanja

Pravo dostavljanja pismenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja na ime osiguranja uplate 10% od početne cijene, a najviše iznos od 10.000,00 KM najkasnije do 22.09.2016 godine, kao ozbiljnost dostavljene ponude.

Uplatu izvršiti na transakcioni račun broj: 3381502281251817, sa naznakom osiguranje na učešće na javnom pozivu. Učesnicima koji ne budu proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje biće vraćeno u roku od tri dana.

 

D. Proglašenje kupca

Primljene ponude će se otvarati dana 23.09.2016.godine u 13 h u prostorijama Općinskog suda Livno (ured stečajnog suca) na sjednici odbora vjerovnika.

Za kupca će se proglasiti ponuđač koji ponudi povoljniju cijenu, rok plaćanja (krajni rok za plaćanje cjelokupne prodajne cijene je 30 dana od dana proglašenja kupca). Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine iz bilo kojih razloga uplaćeno osiguranje ulazi u stečajnu masu, a za novog kupca se proglašava drugorangirani ponuđač.

 

E. Ostali uvjeti prodaje

Pokretna i nepokretna imovina prodaje se po principu „viđeno kupljeno" (postojeće faktički viđeno i pravo stanje), te isključuju naknadne reklamacije.

Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju. (PDV, porez na nekretnine, ovjera kod Notara, takse i drugo).

Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati svaki dan. na osnovu predhodne najave na mobitel: 061 893-479 kao i sve potrebne dodatne informacije.

 

Stečajni upravitelj

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: