Prodaja zemljišta u Janji, Bijeljina

Datum objave: 25.03.2021. 09:10 / Izvor: Dnevni Avaz, 25.03.2021.

DOO "TUZLAPUTEVI TUZLA U STEČAJU

Ul. Petra Kočića br. 7,

75000 Tuzla

Stečajna uprava

Tuzla, 23.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku („Službene novine FBiH" br. 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Odbora povjerilaca od 17.02.2021. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS

O prodaji zemljišta metodom prikupljanjem ponuda

 

I. Predmet prodaje imovine metodom prikupljanja ponuda je:

1.1. Zemljište u Janji ukupne površine 1789 m2, List nepokretnosti-prepis broj 3846/0 Opština Bijeljina, Katastarski srez: Bijeljinski srez, Katastarska opština Janja 2, broj: 21.12-952.1-2-7025/2020 od 30.10.2020. godine izdat od Republička uprava za Geodetsko i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Bijeljina, posjed 1/1 D.D. "TUZLAPUTEVI

 

II. Cijena i način prodaje::

2.1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke Odbora povjerilaca,

2.2. Prodaja imovine izvršit će se metodom prikupljanja ponuda

2.3.Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu Općinski sud u Tuzli, sa naznakom PONUDA ne otvaraj na adresu ZAVNOBIH-a bb, 75000 Tuzla (na broj: 32 0 St 002463 09 St), sa navedenom cijenom koja se nudi stim što ponuda nemože biti manja od 5.000,00 KM za ukupnu površinu koja je predmet prodaje.

2.4. Kao uslov za učešće na Javnom oglasu o prodaji ponuđači su dužni uplatiti kauciju-depozit u inosu od 500,00 KM na transakcijskom računu D.o.o. „Tuzlaputevi" Tuzla u stečaju kod Hypo Alpe Adria bank d.d., broj: 306-046-0010234-91. i dokaz o uplati dostaviti u koverti sa ponudom.

2.5. Ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom bit će određen kao najpovoljniji, iznos kaucije se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

2.6. Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana prodaje smatra se daje odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

2.7. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac, kao i PDV ukoliko predmet nrodaie podliježe plaćanju istog.

2.8. Kupac kupuje imovinu u postojećem stanju evidentiranom u Listu nepokretnosti-prepis broj 3846/0 Opština Bijeljina, bez obaveze prodavca za bilo kakve promjene vezano za Zeljišne knjige.

2.9. Rok za dostavljanje ponuda najkasnije 05.04.2021. godine u Općinskom sudu Tuzla.

2.10. Otvaranje ponuda 08.04.2021. godine u 12 časova na adresi ul.Husinskih rudara bb, Tuzla,(Fabrika DITA) Kontakt osoba: telefon broj: 061421074, kao i telefone broj: 061344 874

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: