Prodaja zemljišta u Tesliću

Datum objave: 04.11.2016. 09:59 / Izvor: Akta.ba, 03.11.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U TESLIĆU

 

Broj: 87 01 005483 15 1

Teslić, 24.10.2016. godine

 

Osnovni sud u Tesliću, po sudiji Atki Huseinbašić, u izvršnom predmetu tražioca izvršenja Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Glavna Filijala Zenica, protiv izvršenika Jokić Pere, sin Koste iz Blatnice, opština Teslić, radi naplate novčanog potraživana v.s. 9.663,63 KM, radi provođenja rješenja o izvršenju broj 87 0 I 005483 15 I od 06.04.2016. godine, na osnovu člana 11. stav 3. te člana 82. Zakona o izvršnom postupku (Sl.gl. RS 59/2013), dana 24.10.2016. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK O PRODAJI

 

Prodaju se nekretnine izvršenika Jokić Pere i to:

 

- nekretnina upisana u z.k. uložak KO Banja Vrućica, vlasništvo izvršenika Jokić Pere sa dijelom 1/1

 

Vrijednost nekretnine utvrđena je putem sudskog vještaka arhitektonsko-građevinske struke i iznosi 11.702,20 KM

 

Usmeno javno nadmetanje održaće se u Osnovnom sudu u Tesliću kancelarija br. 3. dana 28.11.2016. godine sa početkom u 13.00 časova.

 

Utvrđena vrijednost nekretnina predstavlja početnu cijenu za nadmetanje. 

 

Nepokretnost se ne može prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti, jer se radi o prvom ročištu za prodaju nekretnina.

 

Na javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila obezbjeđenje koje iznosi 1/10 od procijenjene vrijednosti a najviše 10.000,00 KM; osim lica koja su po odredbama ZlP-a oslobođeni davanja obezbjeđenja, na depozit Osnovnog suda u Teslicu: broj žiro-računa 562-099-81301458-98 - NLB BANKA i 555-090-00246054-78 - NOVA BANKA, vrsta prihoda 223171, šifra opštine 103, budžetska organizacija 1072001.

 

Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se obezbeđenje odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim za tri najbolja ponuđača.

 

Najbolji ponuđač - kupac dužan je položiti cijenu u roku od 30 dana od ciana objavljivanja zaključka o prodaji na sudskoj oglasnoj tabli.

 

Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, prodaja će se oglasiti nevaljanom i na njegovo mjesto stupa drugi po redu ponuđač sa istim uslovima kao prvi, a u koliko drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu na njegovo mjesto stupa treći po redu ponuđač pod istim uslovima. I2 položenog obezbedenja od strane kupca koji nije u roku položio kupoprodajnu cijenu, namiriće se troškovi neuspjelog ročišta za prodaju.

 

Ovaj zaključak dostavlja se Poreskoj upravi.

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: