(produženje roka) Nabavka usluga antikorozivne zaštite rezervoara 61T-03

Datum objave: 02.09.2016. 08:32 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2016.

Broj: 7297-16

Datum: 01.09.2016. godine

 

Kontakt:

Uprava za nabavku "Optima Grupa" d.o.o.

Tel: +387 (0)53-822-354

Fax: +387 (0)53-810-962

E-mail: branimir@modricaoil.com

 

Obavijest o produženju roka za dostavu kovertiranih ponuda

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je produžen rok za dostavu kovertiranih ponuda prema Javnom pozivu broj: 6977-16 - Usluga antikorozivne zaštite rezervoara 61T-03, objavljenog dana 19.08.2016.godine na internet stranici „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka (www.optimagrupa.net).

Rok za dostavljanje ponuda: 09.09.2016. godine do 16,00 časova

Ponude primljene nakon navedenog roka neće biti prihvaćene i biće vraćene ponuđačima u zatvorenim kovertama, sa naznakom da je ponuda dostavljena neblagovremeno.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: