Projektiranje sistema tehničke zaštite

Datum objave: 02.09.2016. 14:54 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2016.

Osim što zakon obavezuje sve korisnike na izradu propisane dokumentacije, kompanija Fitob Tuzla preporučuje da se kao i prije izrade bilo kojeg drugog tehničkog sistema na objektu izradi kvalitetan projekat.

Na taj se način profesionalnom i stručnom osoblju povjerava izrada procjene ugroženosti i sigurnosnog elaborata, te naravno projektne dokumentacije kojom se definira potreban oblik i stepen tehničke zaštite na objektu.

Tako možete biti sigurni da je za vaš objekt predviđen zaista potreban sistem zaštite i pripadajuća oprema, kako po vrsti tako i po tipu i količini.

Ako je riječ o glavnom projektu, uz projekt se izrađuje i službeni troškovnik na temelju kojeg možete tražiti unificirane ponude više različitih dobavljača, a pri tome biti sigurni da će vam svi ponuđači ponuditi istovjetnu opremu, bez variranja u klasi, količini i vrsti opreme.

Na taj način osiguravate pravednu tržišnu utakmicu ali, što je još bitnije, osiguravate sebe od mogućih neprofesionalnih poteza potencijalnih dobavljača

Projektiranje sistema tehničke zaštite obuhvata:

1. izrada snimke postojećeg stanja, procjene ugroženosti i elaborata tehničke zaštite

2. izrada glavnog projekta sistema zaštite

3. izrada projekta izvedenog stanja sistema zaštite

4. obuka korisnika

5. tehnički pregledi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: