Sazivanje 13. redovne godišnje Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 15.05.2014.

PD "NAPREDAK" AD
Pelagićevo
- UPRAVNI ODBOR -


U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 ) i članom 63. Statuta PD "Napredak" a.d. Pelagićevo Upravni odbor PD "Napredak" a.d. Pelagićevo na sjednici održanoj dana 13.5.2014. donio je odluku broj 141/14 kojom

SAZIVA
XIII REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA PD "NAPREDAK" AD PELAGIĆEVO

XIII redovna godišnja Skupština akcionara PD "Napredak" AD Pelagićevo održaće se 24.6.2014. godine (utorak), u prostorijama Društva OJ "Silos" (OJ "Lipovica") u Pelagićevu bb, Pelagićevo sa početkom u 12 časova.

Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;
5. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju;
a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2013. godinu,
b) Finansijskih izvještaja za 2013. godinu,
c) Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju za 2013. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2014. godinu.

Poziv za XIII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 8 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.6.2014 godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 13 časova.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: