Sazivanje 28. (dvadeset i osme) redovne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 09.09.2016. 11:20 / Izvor: Glas Srpske, 09.09.2016.

RŽR "LJUBIJA" A.D. PRIJEDOR

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR

 

Broj: PUO/2/P/16

Dana: 8.9.2016. godane

 

Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,100/11 i 67/13), te člana 35. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, Privremeni Upravni odbor Društva je na svojoj 2. (drugoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 8.9.2016. godane, donio

 

ODLUKU

o sazivanju 28. (dvadeset i osme) redovne sjednice

Skupštine akcionara Društva

 

I

Saziva se 28. (dvadeset i osma) redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a. d. Prijedor, koja će se održati dana, 10.10.2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama Društva, sa početkom u 11 časova.

 

II

Za 28. (dvadeset i osmu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Komisije za glasanje;

1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

 

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

 

3. Informacija sa 27. (dvadeset i sedme) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

 

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015. godinu;

 

5. Donošenje Odluke o:

a) razrješenju Privremenog upravnog odbora Društva;

b) imenovanju Upravnog odbora Društva;

 

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2015. godinu Društva;

 

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokriću ostvarenog gubitka;

 

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu;

 

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu;

 

10. a) Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izvještaja Društva za 2015. godinu;

b) Razmatranje i usvajanje konsolidovanog izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu;

 

11. Informacije o rezultatima poslovanja za 2015. godinu, povezanih pravnih lica:

a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;

b) "Rudarski institut" d.o.o. Prijedor;

 

12. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu;

 

III

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 17.10.2016. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 30.9.2016. godine.

 

V

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 9 do 14 časova, počev od dana, 3.10.2016. godine.

 

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi, te na oglasnoj ploči i internet stranicama Društva i Banjalučke berze.

 

Predsjednik Privremenog upravnog odbora:

Drapžo Ljubičić, dipl. inž. el.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: