Sazivanje glavne (godišnje) sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 26.03.2021. 08:55 / Izvor: Glas Srpske, 26.03.2021.

Na osnovu člana 267. i člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08,58/09,100/11 i 67/13), člana 85. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 92/06 i 82/15) i člana 23. Statuta ZIF „Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova" a.d. Bijeljina na sjednici održanoj dana 25.03.2021. godine, donio je odluku kojom

 

SAZIVA

Glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, za dan 28.04.2021. godine godine u 12 časova, u sjedištu Fonda, Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina,

za koju predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

1.            Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,

2.            Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,

3.            Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda,

4.            Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda, sa godišnjim obračunom i finansijskim izvještajima, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2020. godinu

5.            Razmatranje i usvajanje: Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond" a.d. Bijeljina za 2020. godinu,

6.            Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda za 2021. godinu,

7.            Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu

8.            Tekuća pitanja.

Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica skupštine zakazuje se za 05.05.2021. godine u 12 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom. Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 18.04.2021. godine. *

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Društva, Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, radnim danom u periodu od 8 do 16 časova, ili na zahtjev akcionara putem e-mail adrese officeOinvestnova.info. Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisusutvuju lično ili putem punomoćnika, mogu da glasaju i pisanim putem. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 055/208-131

 

UPRAVNI ODBOR

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: