Sazivanje godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 06.05.2014.
"Polara Invest" a.d. Banjaluka
 
Svetozara Markovića 5, Banjaluka
 
 
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Upravni odbor "Polara Invest" a.d. Banjaluka objavljuje
 
 
POZIV
 
Za godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka
 
 
koja će se održati 10.06.2014. godine, u 10.00 časova u sjedištu Fonda. Ulica Svetozara Markovića br. 5 (ulaz br. 11), sa sljedećim
 
 
Dnevnim redom
 
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje;
 
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
 
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka za 2013. godinu;
 
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka za 2013 godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora;
 
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka za 2013. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora;
 
6. Razmatranje i usvajanje Statuta ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka,
 
7. Razmatranje i usvajanje Prospekta ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka,
 
8. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka,
 
9. Razmatranje i usvajanje odluke o naknadama članova Nadzornog odbora ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka,
 
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finasijskih izvještaja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banjaluka za 2014. godinu.
 
 
Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.
 
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana u 12.00 časova, na istom mjestu. Ponovljena sjednica Skupštine može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem. Pravo glasa na godišnjoj sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 31.05.2014. godine.
 
Društvo obezbjeduje kopije svih prijedloga odluka i materijala, po tačkama dnevnog reda svakom zainteresovanom akcionaru svaki radni dan, u redovno radno vrijeme, u prostorijama "Polara Invest" a.d. Banjaluka, Ulica Svetozara Markovića 5, Banjaluka.
 
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika mogu glasati i pisanim putem dostavljajući pisano glasanje, lično ili putem pošte, na protokol "Polara Invest" a.d. Banjaluka prije održavanja sjednice Skupštine.
 
Telefon za informacije 051/226-770
 
 
"Polara Invest" a.d. Banjaluka
Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: