Sazivanje godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 30.05.2014.

AD POLJOPRIVREDNI ZAVOD

BIJELJINA

 

Na osnovu člana 267, stav 2. Zakona o privrednim društvima, člana 43. Statuta AD Poljoprivredni zavod Bijeljina i Odluke Upravnog odbora broj 127/13 od 23.05.2014. godine, Upravni odbor Društva:

 

SAZIVA

Godišnju sjednicu Skupštine akcionara Poljoprivrednog zavoda a.d. Bijeljina

 

Sjednica će se održati dana 30.06.2014. godine u prostorijama Društva u Bijeljini, Ul. Stefana Dečanskog bb, s početkom u 14 časova.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara koji imenuje

- zapisničara

- dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara

- komisiju za glasanje

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara od 28.06.2013. godine.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Zavoda za 2013. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju AD Poljoprivredni zavod Bijeljina za 2013. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2013. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godinu.

9. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu.

10. Tekuća pitanja.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 20.06.2014. godine. Materijal za ovu sjednicu Skupštine akcionari mogu dobiti u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: