Sazivanje godišnje sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 03.10.2016. 13:22 / Izvor: Banjalučka berza, 03.10.2016.

Mješoviti holding "ERS"- MP ad. Trebinje

ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale

Broj: NO-23 - 406-1/16
Datum, 28.9.2016. godine

 

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP 'Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor ZP 'Elektrodistribucija" a.d. Pale,

 

SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

 

Godišnja sjednica Skupštine akcionara ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 4.11.2016.godine (petak) sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. NikoleTeslebr. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1.Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje-ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale održane dana 15.7.2016. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Deloitte o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2015. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u Izvještaju nezavisnog revizora Deloitte za 2015. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Revidiranog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2015. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revidiranog finansijskog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2015. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2015. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2015. godinu.

U slučaju da se godišnja sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 4.11.2016. godine, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 11.11.2016. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 25.10.2016. godine. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva u prostorijama Preduzeća u terminu od 8 do 16 časova.


Predsjednik Nadzornog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: