Sazivanje godišnje Skupštine akcionara

Datum objave: 13.08.2016. 11:02 / Izvor: Nezavisne novine, 13.08.2016.

KP "POLET" a.d. SREBRENICA

BROJ: 805/16

DANA, 09.08.2016.

Na osnovu člana 48. Statuta KP "POLET" a.d. Srebrenica, Nadzorni odbor Društva na svojoj IX sjednici, održanoj 08.08.2016. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

Godišnju Skupštinu akcionara KP "POLET" a.d. Srebrenica, koja će se održati 15.09.2016. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u Ulici Srebreničkog odreda bb, Srebrenica.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara KP "POLET" a.d. Srebrenica,

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne godišnje Skupštine akcionara KP "POLJ a.d. Srebrenica,

3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja KP "POLET" a.d. Srebrenica za 2015. godinu,

4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2015. godinu,

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu KP "POLET" a.d. Srebrenica za 2015. godinu,

6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja KP "POLET" a.d. Srebrenica za 2016 - 2018. godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP "POLET" a.d. Srebrenica,

8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti - pokriću gubitka za 2015. godinu,

9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016 godinu.

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 16.09.2016. godine, u 12.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 05.09.2016. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Krsto Stjepanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: