Sazivanje prve vanredne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 14.09.2016. 12:35 / Izvor: Nezavisne novine, 14.09.2016.

"DRINA OSIGURANjE" AD MILIĆI

 

Broj: UO- 64/2016

Datum: 13.09.2016. godine


Na osnovu člana 304, člana 268, 307. st. 2, a u vezi sa članovima 272. i 281. Zakona o pri-vrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", brojevi: 127/08,58/09,100/11 i 67/13), člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje "Drina osiguranje" Mi-lići, Upravni odbor "Drina osiguranje" AD 13.09.2016. godine donosiODLUKU
o sazivanju prve vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva u 2016. godini


Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje "Drina osiguranje" Milići, koja će biti održana 29.09.2016. godine (četvrtak) u 10 časova u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Trg rudara br. 1, i utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2016. godinu,
6. Tekuća pitanja.


U slučaju da sjednica akcionara ne bude održana navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara biće održana 11.10.2016. godine na istom mjestu s početkom u 10 časova, s istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruju akcionari koji na dan 19.09.2016. godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni reglstar harti-ja od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).

Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu "Drina osiguranja" AD Milići, Trg rudara br. 1, Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjećuje Društvo.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

mr Rajko Dukić s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: