Sazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 30.05.2014.

 

Upracvni odbor

"Sana Elvis" AD

Svodna

Broj: 12/29-5-14

Dana: 29.05.2014.

 

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("SI. gl. RS", broj 127/08,1 58/ 091 100/11) i člana 49, tačka 3. STATUTA "Sana Elvis" a.d. Svodna, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj 29.05.2014 godine, donio je odluku kojom

 

SAZIVA

Redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Sana Elvis" a.d. Svodna, koja će se održati 30.06.2014. godine, s početkom u 14 časova, u prostorijama "Sana Elvis" a.d. Svodna

 

Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor predsjednika

a) zapisničara

b) ovjerivače zapisnika

c) komisije za glasanje

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

3. Razmatranje i usvajanje

d) izvještaja nezavisnog revizora

e) finansijskog izvještaja

f) izvještaja o poslovanju

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora

5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti

6. Izbor nezavisnog revizora

7. Razrješenje člana Upravnog odbora zbog ostavke

8. Imenovanje člana Upravnog odbora

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, da prisustvuju sjednici Skupštine akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili putem punomoćnika.

Sjednica Skupštine može odlučivati ako su joj prisutni ili predtavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnih glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Ukoliko se sjednica Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena sjednica Skupštine za isti dan, u 15 časova, u prostorijama Društva.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Miloš Jančić dipl. pravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: