Sazivanje redovne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 30.04.2014.

Dioničko društvo „Autoservis" Donji Vakuf

 

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima i Odluke Nadzornog odbora DD "Autoservis" br. 106/14 od 24. 4. 2014, objavljuje se

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne Skupštine dioničara DD „Autoservis" d.d. Donji Vakuf

I             

11. redovna Skupština dioničara d.d. "Autoservis" Donji Vakuf održat će se 7.6. 2014. godine u 11 sati u Donjem Vakufu, prostorija direktora Društva, ul. 14. septembar bb, Donji Vakuf.

II            

Za 11. redovnu Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela skupštine

2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3. Usvajanje izvještaja vanjskog revizora za 2013. godinu

4. Usvajanje završnog računa za 2013. godinu

5. Raziješenje starih i imenovanje novih članova Odbora za reviziju

6. Raziješenje starih i imenovanje novih članova Nadzornog odbora

III           

Dioničari. punomočnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih prijedloga odluka za Skupštinu i to u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

IV          

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno predajom ili preporučenom pošiljkom na adresu: DD Autoservis, 14. septembar bb, Donji Vakuf, i to najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

V            

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu dioničara može se izvršiti u sjedištu Društva u Donjem Vakufu, Ul. 14. septembar bb.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 030-204-218.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: