Sazivanje Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 06.05.2014.

Na osnovu člana 269. st. 1. tačka 10. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH br. 23/99, 29/03) i člana 46. Statuta Društva TP DC „Sarajevo" d.d., Nadzorni odbor Društva raspisuje poziv za

 

SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA TP DC SARAJEVO d.d.

 

I Skupština dioničara Društva održat će se dana 28. 05. 2014. u prostorijama Društva na adresi Rajlovačka bb, Sarajevo sa početkom u 12:00 sati.

II Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

 

Dnevni red

 

1. Donošenje odluke o izboru zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

2. Izvještaj Nadzornog odbora za 2013. godinu;

3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2013. godinu, koji uključuje Izvještaj Nadzornog odbora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj eksternog revizora Društva;

4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine;

5. Donošenje odluke o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora;

6. Donošenje odluke o izboru eksternog Revizora Društva za 2014. godinu;

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

 

III Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju dioničari koji su upisani u knjigu dionica najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Skupštini pisanim putem predsjedniku odbora za glasanje gdi-nu Hrustemović Hajrudinu.

 

IV Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći dostavljene do trenutka početka rada Skupštipe.

 

V Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno tvrtku dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za" ili „protiv" prijedloga odluke.

 

VI Materijali koji služe kao podloga raspravljanja, dostupni su dioničarima u sjedištu Društva po proteku deset dana nakon objave ovog poziva.

 

TP DC „Sarajevo" d.d.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: