Sazivanje Skupštine Društva

Izvor: Oslobođenje, 13.05.2014.
Na temelju članka 52. Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva za upravljanje fondovima "KAPITAL INVEST" d.o.o. Mostar usvojio je na sjednici održanoj 18. 4. 2014. g. odluku o sazivanju Skupštine i objavljuje
 
 
 
OBAVJEŠTENJE
 
o sazivanju Skupštine Društva za upravljanje fondovima 
 
„KAPITAL INVEST" d.o.o. Mostar
 
 
 
 
I Skupština Društva za upravljanje fondovima "KAPITAL INVEST" d.o.o. Mostar saziva se za 5.6. 2014. g. s početkom u 11.30 sati u sjedištu Društva na adresi Kneza Branimira 2, Mostar.
 
 
 
II Za Skupštinu se predlaže slijedeći
 
 
 
Dnevni red
 
 
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 
a. Predsjednika Skupštine
 
b. Dva ovjeritelja zapisnika
 
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2013. godinu s izvještajima vanjskog revizora i Nadzornog odbora,
 
3. Donošenje odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2013. godinu i pokriću akumuliranog gubitka,
 
4. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja Društva za 2014. godinu,
 
5. Izglasavanje povjerenja članovima Nadzornog odbora Društva,
 
6. Izbor vanjskog revizora za 2014. godinu i informacija o izboru vanjskog revizora za 2013. godinu.
 
 
III Član ili članovi čiji udjeli čine najmanje desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu dnevnog reda dostavljanjem obrazloženog materijala upravi Društva u roku od osam dana od dana prijema poziva za Skupštinu, odnosno objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.
 
IV Nakon objavljivanja, član Društva ima pravo da u sjedištu Društva - Mostar, Kneza Branimira 2 i u sjedištu podružnice Cazin, N. Pozderca 19/11, izvrši uvid u sve dokumente i isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.
 
V Skupština može odlučivati ako sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika članovi čiji udjeli čine polovinu osnovnog kapitala društva.
 
 
 
Za ostvarivanje svih ili pojedinih prava, član Društva može ovlastiti punomoćnika, pisanom izjavom, s potpisom člana Društva, ovjerenim u skladu sa zakonom.
 
Skupštini Društva mogu prisustvovati članovi ili punomoćnici članova, koji su se prijavili Odbora za glasanje tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
 
 
 
Nadzorni odbor
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: