Sazivanje Skupštine povjerilaca

Datum objave: 14.09.2016. 15:37 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 78, 12.09.2016

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Mirjana Kokotović, u stečajnom postupku nad pravnim licem “Soko guma” a.d. Ljubinje, Crnogorski put bb, Ljubinje, JIB 4401389940002, 19. avgusta 2016. godine, van ročišta, donio je sljedeće


RJEŠENJE


Saziva se Skupština povjerilaca (nastavak ispitnog ročišta i izvještajno ročište) za utorak, 27. septembar 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama ovog suda (soba broj 9), na kojoj će se ispitati naknadno prispjele prijave potraživanja i stečajni upravnik će podnijeti izvještaj o dosadašnjem toku postupka, te će se donijeti odluke o daljem postupku. Pozivaju
se stečajni povjerioci, stečajni dužnik i stečajni upravnik, kao i sva zainteresovana lica, da pristupe istoj.


Pouka o pravnom lijeku: protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.


(62 0 St 010894 16 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: