Sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 03.11.2016. 11:44 / Izvor: Nezavisne novine, 03.11.2016.

UNIS - fabrika cijevi a.d. Derventa

Derventa, Ul. Dubička 50

Upravni odbor

Broj: 1229/2016

Derventa, 24.10.2016. godine

 

Na osnovu člana 304, stav 1, tačka b), a u vezi sa članom 268, stav (1) tačka v), u skladu sa članom 272. Zakona o pri-vrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 127/08... 67/13) i na osnovu člana 32, 34. i člana 42. Statuta UNIS - fabrika cijevi, a.d. Derventa (prečišćeni tekst, ovjeren kod notara Jova Radojka iz Doboja, Ul. Svetog Save br. 4 pod brojem OPU-841-1/12 od 28.12.2012. godine), uz prethodnu saglasnost povjerenika Radomira Jokića, u smislu člana 47, stav (4) Zakona o stečaju ("SI. gl. RS", broj: 16/2016) od 21.10.2016. godine, na pisani zahtjev akcionara: Balkan Steel I.E. A M Buhel 1 P.O. Box 168, FL9493 MAUREN, Lieshtenstein, Register number: FL 0001.527.408-6, od 20.10.2016. godine, Upravni odbor UNIS - fabrika cijevi a.d. Derventa (u daljem tekstu: Društvo):

 

SAZIVA

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara UNIS - fabrika cijevi a.d. Derventa

radi izbora članova Upravnog odbora

 

Vanredna sjednica Skupštine akcionara UNIS - fabrika cijevi a.d. Derventa će biti održana dana 11.11.2016. godine (petak), u 12 časova, u sjedištu Društva u Ul. Dubička br. 50 u Derventi.

 

Za sjednicu Skupštine akcionara UNIS - fabrika cijevi a.d. Derventa predlaže se sljedeći:

 

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje;

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;

3. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora;

4. Razno.

 

Ovaj poziv za sjednicu Skupštine akcionara Društva biče objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.unis.rs.ba. na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista koji su registrovani na području Republike Srpske i na oglasnoj tabli Društva, u smislu člana 272, st. (4) Zakona o privrednim društvima i člana 34. Statuta.

 

Materijal uz dnevni red dostupni su na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Derventi, Ulica Dubička 50, i mogu se pogledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do dana održavanja sjednice Skupštine akciona-ra, od 10 do 14 časova.

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 02.11.2016. godine, u smislu člana 277, stav (1) Zakona o privrednim društvima.

Napomena:

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma zakazana sjednica ne održi, ponovljena sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 17.11.2016. godine, u 12 časova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom, u smislu člana 283, stav (2) Zakona o privrednim društvima.

 

Za UPRAVNI ODBOR

Dragan Adžić, dipl. pravnik, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: