Sazivanje vanredne sjednice Skupštine

Datum objave: 08.10.2016. 09:45 / Izvor: Dnevni Avaz, 08.10.2016.

Na osnovu člana 29.d i 31.J. tačka 14. Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBill, broj: 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03, 28/03, 66/13), te u skladu sa članom 40. i 47. tačka 14. Statuta ZiraatBank BH d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Banke na sjednici održanoj dana 19.09.20I6.godine, donio je odluku o sazivanju vanredne Skupštine ZiraatBank BH d.d. i ovim putem daje sljedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

 

Vanredna sjednica Skupštine Banke održat će se u Sarajevu, dana 25.10.2016.godine u prostorijama sjedišta Banke (zgrada Direkcije), ulica Zmaja od Bosne 47c sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine

3. Usvajanje odluke o povećanju kapitala Banke i drugih potrebnih akata

4. Razmatranje revidiranog Strateškog plana poslovanja Banke 2016-2018 i Revidiranog operativnog plana poslovanja za 2016. godinu

5. Ostala pitanja i zatvaranje sjednice.

 

Odlučivanje na vanrednoj sjednici Skupštine vrši se od strane dioničara Banke u skladu sa zakonom, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika.

Svi materijali koji se odnose na dnevni red vanredne Skupštine sa prijedlozima odluka dostupni su u prostorijama sjedišta Banke (ul. Zmaja od Bosne 47c Sarajevo), počevši od dana objavljivanja obavještenja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora Banke

Salim Alkan

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: